Usersimsiora
Vieša
Pranešti

Socialinių paslaugų teikimo šeimoms patiriančioms socialinę riziką kaime ir mieste įvertinimas

Gerbiama (-s) respondente,

esu Mykolo Romerio universiteto studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas palyginti socialinių paslaugų teikima atvejo vadybos procese šeimoms, patiriančioms socialinę riziką kaime ir mieste. Jūsų nuomonė labai svarbi tyrimo rezultatams. Anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tyrimo rezultatų analizei ir duomenų apibendrinimui.

Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką.  

Esant neaiškumams kreiptis [email protected].

Top of Form

1.Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Kur teikiate socialines paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę riziką?
4. Kokioje institucijoje dirbate, teikdamas paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimos?
5. Jūsų išsilavinimas
6. Jūsų darbo stažas
7. Jūsų socialinio darbuotojo kvalifikacija
8. Kelioms šeimos, patiriančioms socialinę riziką, šiuo metu teikiate socialines paslaugas
9. Dėl kokios priežasties dažniausiai yra pas Jus nukreipiamos socialinę riziką patiriančios šeimos? Galimi keli atsakymai
10. Kokias socialines paslaugas, atvejo vadybos procese, Jūs dažniausiai teikiate šeimoms patiriančioms socialinę riziką (į kiekvieną teiginį pažymėkite tinkamą atsakymą)?
Labai dažnaiDažnaiRetaiLabai retaiNeteikiu
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Informavimo
Konsultavimo
Tarpininkavimo
Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Maitinimo organizavimo
Sociakultūrinės paslaugos
Transporto organizavimo
Trumpalaikės socialinės globos
Asmeninių higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo
Laikino apgyvendinimo
Intensyvių krizių įveikimo pagalba
Pagalbos į namus
Tėvystės įgūdžių ugdymo
11. Kaip dažnai teikiate atitinkamas socialines paslaugas socialinės riziką patiriančioms šeimoms? (į kiekvieną teiginį pažymėkite tinkamą atsakymą)
NiekadaKartą per metus ir rečiauKartą per mėnesįKartą per dvi savaitesKartą per savaitęKasdien
Įvairių dokumentų tvarkymas
Šeimos konfliktų sprendimas
Socialinių įgūdžių ugdymas
Tarpininkavimas bendraujant su kitais specialistais
Informacijos, žinių suteikimas, konsultavimas
Materialinės paramos teikimo organizavimas
Patarimai, išklausymas, emocinė parama
Tėvystės įgūdžių ugdymas
Intensyvių krizių įveikimo pagalba
Transporto paslaugų organizavimas
Sociakultūrinių paslaugų organizavimas
Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Atstovavimas
12. Kaip pasikeitė socialinių paslaugų teikimas, atvejo vadybos procese, per paskutinius 3 metus?
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalie sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Pagerėjo
Nepasikeitė
Pablogėjo
13. Kaip Jūsų teikiamas socialines paslaugas priima socialinę riziką patiriančios šeimos?
14. Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriate teikdami socialines paslaugas, atvejo vadybos procese, socialinę riziką patiriančioms šeimoms?(į kiekvieną teiginį pažymėkite tinkamą atsakymą)
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutunkuVisiškai nesutinku
Trūksta reikalingų socialinių paslaugų rūšių
Neprieinamos socialinės paslaugos dėl didelio atstumo ar transporto problemų
Nepakankamai informacijos apie lengvatas, parama
Dideli socialinių darbuotojų darbo krūviai
Trūksta socialinių darbuotojų
Neigiamas šeimų požiūris į socialinių paslaugų teikimą
Nepakankamas bendradarbiavimas tarp institucijų
15. Jūsų nuomone ar sunkumai, su kuriais susiduriate, atvejo vadybos procese, teikdami socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimos yra aktualios vietos savivaldybėje?
16. Jūsų nuomone ar teikiamos socialinės paslaugos, atvejo vadybos procese, socialinę riziką patiriančioms šeimos atitinka jų poreikius?
17. Jūsų nuomone, kokios teikiamos socialinės paslaugos labiausiai padeda išspręsti socialine riziką patiriančių šeimų problemas?(į kiekvieną teiginį pažymėkite tinkamą atsakymą)
NesutinkuIš dalies sutinkuSutinku
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Informavimo
Konsultavimo
Tarpininkavimo
Atstovavimo
Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Maitinimo organizavimo
Sociakultūrinės paslaugos
Transporto paslaugų organizavimas
Trumpalaikės socialinės globos
Asmeninių higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo
Laikino apgyvendinimo
Intensyvių krizių įveikimo pagalba
Pagalbos į namus
Kompleksinė pagalba
Priklausomybių konsultavimo pagalba
18.Ką pasiūlytumėte keisti ar tobulinti siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą?(į kiekvieną teiginį pažymėkite tinkamą atsakymą).
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Soc. paslaugų teikimą reorganizuoti, įtraukiant kaimo bendruomenes, savanorius
Kurti soc. paslaugų centrus kaime, daugiau paslaugų kaimo gyventojams
Daugiau informacijos apie soc. paslaugų teikimą, mokymai
Daugiau soc. ir kultūrinių darbuotojų kaime, didinti finansavimą, gerinti materialinę bazę
Transporto paslaugų organizavimą
19. Jūsų nuomone kokių socialinių paslaugų trūksta, atvejo vadybos procese, siekiant efektyvių socialinių paslaugų teikimo rezultatų, socialinę riziką patiriančioms šeimoms?