Socialinių paslaugų, teikiamų šeimoms, auginančioms cerebrinį paralyžių turinčius vaikus, kokybė

 

 

Gerbiamas (-a) respondente,

esu Vilniaus Universiteto, socialinio darbo ketvirtakursė studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą.Ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti šeimų, auginančių cerebrinį paralyžių (toliau - CP) turinčių vaikų  poreikius ir įvertinti joms teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Dėkoju už jūsų dalyvavimą.

Pagarbiai,
Iveta Čirbaitė

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų šeimyninė padėtis:

Jūsų finansinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį:

Kiek vaikų yra jūsų šeimoje?

Koks jūsų vaiko, turinčio CP, amžius?

Pažymėkite X, kuriomis socialininėmis paslaugomis naudojatės (prašau pažymėti, ar paslauga teikiama tik jūsų vaikui, turinčiam CP, ar ir visa šeima).

Pagalba vaikui
Pagalba šeimai
Pagalba ir vaikui ir šeimai
Informavimas ir konsultavimas (pvz: suteikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą šeimai; kartu su socialiniu darbuotoju ieškoma priimtimiausio būdo problemoms spręsti)
Tarpininkavimas ir atstovavimas (pvz: pagalba tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.)
Pagalba maitinantis (pvz: jei jūsų vaikui reikia pagalbos - darželyje, mokykloje, dienos centre ar kt.)
Laisvalaikio organizavimas (pvz: vasaros stovyklos, po pamokinė veikla)
Pagalba į namus (pvz: asistentė, slaugė palydi vaiką į darželį ar mokyklą; padeda tvarkytis namuose)
Dienos socialinė globa (pvz: vaikas lankosi vaikų su negalia dienos socialinės globos centre)
Trumpalaikė socialinė globa (pvz: kai dėl ligos, komandiruotės, atostogų ir kt. neturite kam palikti vaiko, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra)

Jūsų nuomone, kokios paslaugos nėra suteikiamos, bet turėtų būti prieinamos šeimoms, auginančioms vaikus su CP?

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Informavimas ir konsultavimas
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Suteikta informacija buvo aiški ir jums suprantama
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Esate patenkintas teikiamos paslaugos kokybe

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Tarpininkavimas ir atstovavimas
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Esate patenkintas teikiamos paslaugos kokybe

7. Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Pagalba maitinantis
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Buvo atsižvelgta į vaiko valgymo įpročius ir poreikius
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Jus tenkina teikiamos paslaugos kokybė

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Laisvalaikio organizavimas
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Galėjote rinktis iš kelių laisvalaikio formų (būrelių, stovyklų)
Jus tenkina teikiamos paslaugos kokybė

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Dienos socialinė globa
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Pagalba į namus
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė

Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.

Trumpalaikė socialinė globa
visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė

Prašau įvertinti, kokiu mastu aukščiau minėtos paslaugos palengvina šiuos Jūsų kasdienybės aspektus:

visiškai nepalengvina
nepalengvina
nei palengvina, nei nepalegvina
palengvina
visiškai palengvina
Skirti dėmesio kitiems šeimos nariams
Padeda išsimiegoti
Dirbti sode/darže
Tvarkytis buityje
Apsilankyti pas gydytojus
Susitikti su draugais
Apslilankyti kino teatre, koncerte ir pan.
Perskaityti knygą
Užsiimti mėgstama veikla
Kita