SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Padalinio pavadinimas, kurio paslaugas gaunate:

2. Ar gavote paslaugas, kurios patenkino jūsų poreikius?

3. Paslaugas gaunu, nes esu:

4. Kaip vertinate gautų paslaugų kokybę per visą paslaugų teikimo laikotarpį?

5. Kaip vertinate paslaugų prieinamumą?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Vieta
Darbo laikas
Reagavimas į iškilusias problemas
Informavimas

6. Kaip vertinate pasitikėjimą ir saugumą?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Paslaugų gavėjų aptarnavimo lygis
Informacijos konfidencialumas
Atsižvelgimas į prašymus, pastabas ir (ar) rekomendacijas

7. Kaip vertinate darbuotojų kompetencijas?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Žinios
Paslaugumas/orientacija į paslaugų gavėją
Konfidencialumo laikymasis
Bendradarbiavimas
Komunikabilumas
Iniciatyvumas
Pagalbos planavimas ir organizavimas
Konsultavimas
Informavimas

8. Atsiliepimas (nuomonė / pasiūlymai):