UserRedaPVC
Vieša
Pranešti

Socialinių mokslų srities mokslininkų ir tyrėjų požiūrio į atvirąjį mokslą tyrimas

Gerbiami respondentai,

Esu Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto magistrantė. Savo baigiamajame darbe analizuoju atvirojo mokslo raišką Lietuvos mokslo bendruomenėje. Šiuo metu vykdau tyrimą, kurio tikslas identifikuoti atvirojo mokslo kultūros raišką Lietuvos aukštojo mokslo institucijose socialinių mokslų srityje. Kviečiu skirti 15 min. laiko ir išsakyti savo nuomonę dėl atvirojo mokslo plėtros Lietuvoje, įvardinti atvirojo mokslo privalumus ir trūkumus. Šioje anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Nurodykite tą atsakymą, kuris atspindi Jūsų požiūrį, nuomonę ar poziciją. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą ir nuoširdžius Jūsų atsakymus!

Atvirasis mokslas apima mokslinių tyrimų proceso atvėrimą, suteikiant galimybę dalyvauti, stebėti ir bendradarbiauti bet kuriame mokslinio tyrimo proceso etape.

Fundamentiniai atvirojo mokslo tikslai:

  • Eksperimentinės metodikos, stebėjimo ir duomenų rinkimo skaidrumas.
  • Viešas mokslinių duomenų pateikimas ir galimybė juos pakartotiniai panaudoti.
  • Mokslinės komunikacijos viešas prieinamumas ir skaidrumas.
  • Internetu grįstų priemonių naudojimas moksliniam bendradarbiavimui.

 

Jei pageidautumėte susipažinti su tyrimo rezultatais, parašykite el. paštu: [email protected].

Pic
1. Pažymėkite, kaip vertinate savo žinias ir įgūdžius taikyti atvirojo mokslo įrankius mokslinės veiklos vykdymui:Privalomas
Labai gerai žinau ir taikauGerai žinau, bet netaikauEsu susipažinęs, bet taikau retaiNežinau, bet norėčiau išmokti taikytiNežinau ir nemanau, kad taikyčiau
Atvirosios prieigos talpyklų žinynus, registrus (OpenDOAR, ROAR)
Atvirosios prieigos talpyklas (pvz.: ArXiv, RePEc)
Atvirųjų duomenų talpyklas (pvz.: Zenodo)
Atviruosius išteklius (pvz. GitHub, SourceForge)
Akademinius socialinius tinklus/platformas (pvz.: Mendeley, ResearchGate)
Kūrybinių bendrijų licencijas (angl. Creative Commons)
Atviruosius vertinimo rodiklių įrankius (pvz.: GoogelScholar Citations, ResearcherID)
„Open Notebook“ platformas (pvz. Google diskas, BenchFly, MindMeister)
Piliečių mokslo platformas (pvz. Scistarter)
Kitų mokslininkų tinklaraščius
Wiki savo darbų publikavimui
Mokslinius forumus ir diskusijų svetaines
2. Nurodykite, kokius kitus atvirojo mokslo įrankius naudojate mokslinių tyrimų vykdymui ir viešinimui:
3. Kaip aktyviai dalyvaujate socialiniuose tinkluose mokslinių interesų tikslais (pvz. komentuojate, vertinate, dalinatės, rašote, publikuojate, ieškote bendraminčių ir pan.)? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Kiekvieną dieną2-3 kartus per savaitę1 kartą per savaitęKartą per mėn. ar dar rečiauNeturiu paskyros
ResearchGate.net
Academia.edu
Mendeley.com
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wikipedia
Asmeniniame tinklaraštyje
YouTube.com
4. Ar turite paskyras kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose dalyvaujate mokslinių interesų tikslais (pvz. komentuojate, vertinate, dalinatės, rašote, publikuojate, ieškote bendraminčių ir pan.)? Nurodykite čia:
5. Kokiais tikslais dalyvaujate socialiniuose tinkluose? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuSutinku iš daliesNesutinkuVisiškai nesutinku
Asmeniniais, su moksline veikla nesusijusiais, tikslais
Ieškau specifinės dalykinės informacijos
Vykdau mokslinius tyrimus
Dalinuosi preliminariais mokslinės veiklos duomenimis
Viešinu, informuoju kolegas, kitus mokslininkus apie savo vykdomą mokslinę veiklą
Ieškau kolegų patarimų ir rekomendacijų
Siekiu sudominti kolegas ir visuomenę savo vykdoma moksline veikla
Siekiu užmegzti naujus profesinius ryšius su Lietuvos kolegomis
Siekiu užmegzti naujus profesinius ryšius su užsienio kolegomis
6. Pasirinkite Jus apibūdinantį atsakymą. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
TaipNe
Priklausau savo mokslinių interesų srities tarptautinėms mokslininkų bendruomenėms (pvz. draugijoms, asociacijoms ir pan.)
Rengiu publikacijas, straipsnius užsienio kalba
Vykdau tyrimus užsienio kalba
Dalyvauju nacionaliniuose mokslo konkursinio finansavimo kvietimuose (pvz. Visuotinė dotacija, mokslininkų grupių projektai)
Dalyvauju tarptautiniuose mokslo konkursinio finansavimo kvietimuose (pvz.: FP7, Horizon 2020)
Bendraautorystės pagrindu vykdau tyrimus su kitų Lietuvos mokslo institucijų mokslininkais
Bendraautorystės pagrindu vykdau tyrimus su užsienio mokslo institucijų mokslininkais
Bendraautorystės pagrindu rengiu publikacijas, straipsnius su kitų Lietuvos mokslo institucijų mokslininkais
Bendraautorystės pagrindu rengiu publikacijas, straipsnius su užsienio mokslo institucijų mokslininkais
7. Įvertinkite, kaip nurodytos priežastys lemia atvirojo mokslo plėtros kliūtis. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Visiškai pritariuPritariuPritariu iš daliesNeptariuVisiškai nepritariu
Trūksta mokymų apie atvirojo mokslo principų taikymą
Trūksta žinių apie atvirojo mokslo suteikiamas galimybes ir naudą
Trūksta mokslininkų, tyrėjų motyvacijos taikyti atvirojo mokslo principus
Trūksta laiko aktyviai komunikacijai virtualioje erdvėje (komentuoti, vertinti, publikuoti, dalintis ir pan.)
Mokslininkai, tyrėjai vengia kritikos, todėl viešai neatskleidžia viso tyrimo proceso
Ne visi mokslininkai vykdo kokybišką mokslinę veiklą, todėl nėra linkę skelbti rezultatų viešai
Nėra finansinių paskatų skelbti atliktų tyrimų duomenis atvirai
Instituciniu ir valstybiniu lygiu vertinama tik ta mokslinė produkcija, kuri publikuota aukščiausiai vertinamuose mokslo žurnaluose
Neišspręsta autorių teisių problema (jei straipsniai jau publikuoti leidyklų žurnaluose)
Nėra sukurtos tinkamos e-infrastruktūros duomenų masyvų talpinimui
Atvirojo mokslo principai mažai aktualūs ir reikšmingi socialinių mokslų sričiai
8. Kokius atvirojo mokslo privalumus išskirtumėte? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Visiškai pritariuPritariuPritariu iš daliesNepritariuVisiškai nepritariu
Skatinama spartesnė mokslo pažanga
Užtikrinamas mokslinio proceso skaidrumas
Skatinamas atviras bendradarbiavimas su kolegomis
Skatinamas bendradarbiavimas pasauliniu mastu
Skatinamas atviras bendradarbiavimas su plačiąja visuomene ir sudaroma galimybė išgirsti jos nuomonę
Sudaroma tyrimų atkuriamumo galimybė (t.y. galimybė validuoti ir patvirtinti vykdytų tyrimų rezultatus)
Išvengiama analogiškų nepasiteisinusių tyrimų vykdymo
Suteikiama galimybė publikuoti preliminarius rezultatus, idėjas
Sudaroma galimybė gauti kolegų vertinimus, patarimus
Formuojamas mokslininko „reputacijos kapitalas“
Lengviau surenkama ir dalinamasi dideliais duomenų kiekiais
Lengviau tiriamos kompleksinės problemos visose mokslinių tyrimų srityse
Randami geresni problemos sprendimo būdai
Išsprendžiami finansiniai barjerai (t.y. suteikiama nemokama prieiga)
9. Kaip manote, kas padėtų atvirajam mokslui labiau įsitvirtinti Lietuvos mokslo bendruomenėje? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Visiškai pritariuPritariuPritariu iš daliesNepritariuVisiškai nepritariu
Pokyčiai akademinio vertinimo sistemoje (alternatyvių vertinimo sistemų pripažinimas)
Institucinis palaikymas taikyti atvirojo mokslo principus
Valstybės, mokslo politikos formuotojų palaikymas taikyti atvirojo mokslo principus
Tinkama infrastruktūra duomenų apdorojimui, skelbimui ir publikavimui
Mokslininkų ir tyrėjų motyvacija diegti atvirojo mokslo principus
Geresnės mokslininkų ir tyrėjų užsienio kalbos žinios
Tarptautinių tyrimų vykdymas bendradarbiaujant su užsienio mokslininkais
Supažindinimas su geraisiais atvirojo mokslo pavyzdžiais, patirtimi
Privalomas mokslinės veiklos rezultatų, proceso publikavimas viešai
10. Kuriuose tyrimo proceso etapuose būtumėte linkęs(-usi) taikyti atvirojo mokslo principus (t.y. publikuoti duomenis, informaciją Wiki platformose, tinklaraščiuose, talpyklose, konferencijų medžiagoje ir pan.)? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
TaipLabiau taip, negu neSunku pasakyti, priklausytų nuo situacijosLabiau ne, negu taipNe
Tyrimų pristatyme (idėjų aptarime, hipotezių formulavime, metodologijos pateikime svarstymui)
Tyrimo komandos/bendradarbių suformavime
Eksperimentų vykdyme
Eksperimentinių duomenų pateikime
Duomenų rinkime
Piliečių pasitelkime duomenų rinkimui
Duomenų masyvų pateikime, kad jais galėtų naudotis kiti
Preprinto (straipsnio rankraščio) pateikime
Postprinto (galutinės, recenzuotos ir pagal recenzento pastabas pataisytos publikacijos) pateikime
Publikacijų, straipsnių, tyrimų rezultatų pristatyme (mokslo rezultatų viešinime)
Disertacijos talpinime
11. Kokias priemones rinktumėtės savo mokslinės veiklos sklaidai? Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam teiginiui:Privalomas
Tikrai taipLabiau taip, negu neNežinau, nesu tikrasLabiau ne, negu taipNe
Laikraščius
Televiziją
Aukštus cituojamumo rodiklius turinčius žurnalus
Tarptautines konferencijas
Nacionalines konferencijas
Socialinių medijų tinklus (Facebook, LinkedIn)
Mikrotinklaraščius (Twitter)
Tinklaraščius (blogus)
Interneto svetaines
Virtualius mokslininkų bendruomenių tinklus (Academia.edu; ResearchGate.net)
Mokslo populiarinimo leidinius
Įvairias talpyklas (jungtines, temines, institucines)
12. Ką Jums reiškia mokslo atvirumas?
13. Kokia Jūsų nuomonė dėl atvirojo mokslo ateities Lietuvos akademinėje bendruomenėje?
14. Jūsų lytis:Privalomas
15. Jūsų amžius:Privalomas
16. Institucija, kurioje studijuojate/dirbate (pažymėkite tą darbovietę, kuri yra pagrindinė):Privalomas
17. Jūsų pareigos: (pasirinkite visus tinkamus variantus):Privalomas
18. Kokioje socialinių mokslų kryptyje atliekate mokslinius tyrimus (galite pasirinkti kelis variantus):Privalomas
19. Įvertinkite savo užsienio kalbos žinias:
Įgudęs vartotojas (C1-C2)Pažengęs vartotojas (B1-B2)Pradedantysis vartotojas (A1-A2)
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Rusų kalba
Kita
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų geranoriškumą, skirtą laiką ir išsakytą nuomonę.