UserEglevalentoniene
Results102
Vieša
Pranešti

Socialinių darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo politika

Esu Mykolo Romerio Universiteto studentė. Atlieku tyrimą apie socialinių darbuotojų saugą ir rizikos veiksnius. Prašau Jūsų sudalyvauti tyrime,  atsakant į anketos klausimus. Anekta yra anoniminė, asmeninių duomenų rašyti nereikia.. Gauti tyrimo duomenys bus naudojami moksliniams tikslams. Rezultatai bus pateikiami apibendrintai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip vertinate šiuos darbo sąlygų aspektus: (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje)Privalomas
BlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Darbo dienos (savaitės) trukmė
Darbo krūvis (kiek aptarnaujate klientų per dieną)
Atsakomybė ir reikalavimai darbe
Poilsio laikas
Atostogų trukmė
Atlyginimo dydis
Karjeros galimybės
Kvalifikacijos kėlimo, darbo įgūdžių tobulinimo galimybės
Darbo vietos patogumas, apšvietimas, apšildymas, vėdinimas, tualetai ir kt.
Darbo vietos aprūpinimas reikalingomis darbui priemonėmis
Darbo vietos saugumas atsižvelgiant į kliento grėsmes
Darbo vietos pritaikymas negaliai (jeigu esate neįgalus)
Santykiai su vadovais
Santykiai su bendradarbiais
Santykiai su klientais
Susisiekimo priemonės (transporto) užtikrinimas
2. Kaip dažnai darbe patiriate stresą?Privalomas
3. Įvertinkite aplinkybes, su kuriomis būna susijęs stresas, ir streso dažnumas jam esant:Privalomas
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Viršvalandinis darbas
Pervargimas dėl didelio darbo krūvio
Atsakomybė ir dideli reikalavimai
Poilsio stoka
Atostogų trūkumas
Mažas atlyginimas
Grėsmė netekti darbo
Apribojimai mokytis ir kelti kvalifikaciją
Netinkamai įrengta darbo vieta
Santykiai su vadovais
Santykiai su bendradarbiais
Bendravimas su klientais įstaigoje
Nesaugi aplinka pas klientą namuose
Naktinis darbas
Nesaugi fizinė aplinka lankant klientus namuose (gatvės, laiptinės ar kt.)
4. Nurodykite koks Jūsų mėnesinis atlyginimas į rankas:Privalomas
5. Nurodykite koks yra pageidaujamas mėnesinis atlyginimas:Privalomas
6. Kaip dažnai patiriate grėsmę iš kliento ir jo artimųjų?Privalomas
7. Kokios grėsmės dažniausiai pasitaiko Jūsų darbinėje veikloje ?Privalomas
DažnaiRetaiKartaisNiekada
Įžeidinėjimai
Stumtelėjimai
Kliento grasinimai
Kliento šeimos narių grasinimai
Keiksmažodžiai
Sumušimas
Grasinimas pavojingu daiktu
Seksualinis smurtas
Užkrečiamųjų ligų grėsmė
Grėsmė užsikrėsti parazitais
Nesaugi darbo vieta įstaigoje (netinkami baldai, vėdinimas, temperatūra, mažai erdvės ar kt.)
Nesaugi fizinė aplinka gatvėse, laiptinėse lankant klientus namuose
Kita (asmeninės transporto priemonės sugadinimas, psichologinė įtampa, nesaugumo jausmas, seksualinis priekabiavimas, neblaivių klientų agresyvumas, vagystės ir kt.).
8. Su kuriomis klientų grupėmis dirbant Jūsų manymu kyla didžiausios profesinės rizikos?Privalomas
Labai didelėVidutiškaMažaNeturiu nuomonės
Šeimų, kurios patiria sunkumų, lankymas
Darbas su vaikais
Darbas nakvynės namuose
Darbas su neįgaliaisiais asmenimis
Darbas su turinčiais priklausomybių asmenimis
Darbas su sergančiais psichikos ligomis
Darbas su kitomis socialinėmis grupėmis, kurioms reikalinga socialinio darbuotojo pagalba
9. Kokios Jūsų įstaigoje taikomos priemonės siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos grėsmių ar kenksmingų sąlygų?Privalomas
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Vykdoma aktyvi įstaigos darbuotojų saugos nuo profesinės rizikos politika
Darbuotojų instruktavimas
Darbuotojų specialūs mokymai
Aprūpinimas gynybos priemonėmis (dujų balionėliais, savigynos mokymai ar kt.)
Reikalavimas būti dviese vienoje patalpoje
Įvykių aptarimas, jų aplinkybių nagrinėjimas
Atsitikusių įvykių fiksavimas
Skiepai nuo užkrečiamųjų ligų
10. Kaip vertinate taikomas saugos priemones Jūsų įstaigoje?Privalomas
11. Ar darbuotojai turi galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose, kurie yra svarbūs saugiam darbui užtikrinti?Privalomas
12. Ar įstaiga apmoka kursus, mokymus, susijusius su darbuotojų sauga?Privalomas
13. Kuriuose mokymuose, susijusiuose su darbo sauga esate dalyvavęs? (galite pasirinkti daugiau nei vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)Privalomas
14. Kaip manote, kas galėtų pagerinti socialinį darbą dirbančiųjų saugą darbe?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Aprūpinimas personalinėmis aliarmo sistemomis
Instruktavimas apie visus galimus profesinės rizikos veiksnius priimant į darbą
Reguliarūs mokymai, kaip išvengti profesinės rizikos grėsmės
Informacijos, susijusios su politika prieš užgauliotojus sklaida
Profesinės rizikos situacijų vertinimas ir jų analizė
Darbo krūvių mažinimas
Darbo patalpų tinkamas įrengimas
Aprūpinimas transportu lankant klientus
Darbdavių atsakomybės dėl darbų saugos didinimas
Darbuotojo, atsakingo už darbuotojų, dirbančių socialinį darbą, saugą, etato įvedimas
15. Jūsų lytis:Privalomas
16. Jūsų amžius:Privalomas
17. Jūsų darbinė patirtis:Privalomas
18. Jūsų kvalifikacija:Privalomas
19. Demografinė vieta, kurioje dirbate:Privalomas