Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Sveiki,

Prašau užpildyti klausimyną, kurio tema ,,Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką”. Tyrimas yra anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką, atsakant į klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Kaip manote, kas padidintų darbo saugumą su šeimomis patiriančiomis socialines rizikas, kaime?
.
Komandinis darbas
lankytis kartu su seniūnu
Palyda
Nežinau
Nuoseklus pasitikėjimo kūrimas
Darbo saugumą pagerintų, jei į šeimas pradėtų vykti po kelis asmenis
Dujų balionėliai
Didesnė paramą iš valdžios atstovų
Nežinau
Atvirumas klientų
Profesinio parngimo būtent šioje srityje didinimas; taip pat mitų apie gyvenančius kaime mažinimas (kad visi ypatingai agresyvūs ar pan., kad visi vartoja alkoholį ir t.t.), taip pat tarnybinio automobilio vaizdo kamera ar pan. ir t.t.
Važiuot ne vienam
Važiavimas į šeimas su kolega
Galbūt kita susitikimų aplinka
Didesnis pasitikėjimas
Lydintis asmuo
Neturiu patirties dirbant kaime
Pareigūnai
Jei į šeimas kartu vyktų keli asmenys
Užmegztas tarpusavio ryšys
Nelogiškas klausimas. Jūsų nuomone, kaime darbas daug pavojingesnis nei mieste?
Kaimo vietovėse turėtų dirbti vyrai
Palydejimas
Vykimas į šeimą ne po vieną
Šeimų lankymas po kelis asmenis
Šeimoje lankytis ne vienam darbuotojui, o su kolega
Saugos priemonės
Pačio darbuotojo baimės neparodymas šeimis nariam,kai ji būna juntama
Apsaugos priemonės
Pareigunai
Šeimų lankymas ne vienam social darb
Niekas
Draudimas' į šeimą su kolega' nes policijos pareigūnai su auto ir ginklais vyksta po 2s
Kadangi gyvenų mieste, negaliu atsakyti į šį klausimą
Vykintas į šeimą dviese
Lankymasis šeimose ne po vieną asmenį
Jei į šeimas kartu vyktų ir vyriškos lyties atstovas
Teisiniai aktai labiau apsauginis darbuotoją
Jeigu žinau, kad šeimoje šiuo metu girtaujama, arba vyksta konfliktai, tuomet konsultacijai vykstu su seniūnijos socialinio darbo organizatoriu, arba seniūnu ir jei informacija pasitvirtina, arba klientai elgesi agresyviai, kyla realus pavojus sveikatai, tuomet atsitraukiam iš šeimos aplinkos ir kviečiam policijos pareigūnus(jeigu šeimoje yra vaikai arba nustatyta laikinoji globa, tai tokia info reikalinga teisminiam procesui).
Jaučiuosi saugi
Ėjimas į šeimas dviese
Važiuoti ne po vieną pas šeimas
Papildomos apsisaugojimo priemonės, vykimas į šeimą dviems darbuotojams.
Šeimas lankyti su kolege t.y. 2