Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Sveiki,

Prašau užpildyti klausimyną, kurio tema ,,Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką”. Tyrimas yra anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką, atsakant į klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Kaip manote nuo ko priklauso ar Jūsų klientai jaučiasi saugūs?
Nuo visų minėtų aspektų. Taip pat nuo pačių asmeninių savybių, net turimų ligų 9gali ššaukti nesaugumo jausmą), taip pat ir nuo besilankančio darbuotojo profesinio pasirengimo, žinoma
O kodėl klientai turėtų jaustis nesaugūs bendraudami su soc. darbuotoju?
Nuo jų ir jų aplinkos
Ir nuo pasitikėjimo, ir nuo motyvacijos
saugumo garantas konfidencialumas, kliento priėmimas ir konsultavimas pagal jo gebėjimus suprasti informaciją