Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Sveiki,

Prašau užpildyti klausimyną, kurio tema ,,Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką”. Tyrimas yra anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką, atsakant į klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Kokiam skaičiui šeimų teikiate socialines paslaugas?
20
10
10
10
13
15
15
9
11
10
10
21
5
7
11
11
12
10
16
8
13
20
20
15
10
26
6
11
11
Šiuo metu 11. Bet skaičius kintantis
3
15
8
3
10
13
9
16
10
10
3
2
15
skaičius nuolat kinta. šeimų nuo 12 iki 15
20
12
10
16
Šiai dienai 11 šeimų
11
11