Useramoras10
Results33
Vieša
Pranešti

Socialinių darbuotojų kompetencijos stiprinimo kryptys

Tikslas - nustatyti Kauno miesto seniūnijų socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų būklę, trūkumo sritis bei kompetencijų stiprinimo sąlygas. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į tyrimo anketą, Jūsų nuoširdūs atsakymai labai pagelbės tyrimui. Tyrimo anketa yra anonimiška, tyrimo rezultatai naudojami tik moksliniais tikslais.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų, kaip socialinio darbuotojo, darbo stažasPrivalomas
Jūsų darbo stažas socialinio darbo pareigose seniūnijojePrivalomas
Kiek svarbios šios žinios Jūsų darbe:
Labai------------------------------Visai nesvarbios
Socialinio darbo teorijos
Socialinio darbo metodų
Socialinio darbo organizavimo
Teisinės
Suagusiųjų psichologijos
Vaikų psichologijos
Socialoginės-apie socialines grupes, reiškinius, jų formavimąsi, priežastis ir pasekmes
Ekonomines-apie ekonominius reiškinius, poveikį visuomenei, ekonomines perspektyvas
Viešojo administravimo
Sprendimų priėmimo, logikos, analtinio mąstymo
Kurių žinių Jums pakanka savo darbe:
Visiškai nepakanka------------------------------Visiškai pakanka
Socialinio darbo teorijos
Socialinio darbo metodų
Socialinio darbo organizavimas
Teisinių
Suaugusiųjų psichologijos
Vaikų psichologijos
Socialoginių-apie socialines grupes, reiškinius, jų formavimąsi, priežastis ir pasekmes
Ekonominių-apie ekonominius reiškinius, poveikį visuomenei, ekonomines perspektyvas
Viešojo administravimo
Sprendimų priėmimo, logikos, analitinio mąstymo
Ar sutiktumėte mokytis, kad įgytumėte naujų žinių, reikalingų socialiniam darbui dirbti?Privalomas
Kaip vertinate savo mokėjimus šiose srityse:
Labai gerai------------------------------Labai prastai
Mokėjimas priimti teisingus sprendimus
Mokėjimas pastebėti socialines problemas laiku
Mokėjimas naudotis kompiuteriu
Mokėjimas naudotis darbe reikalingomis duomenų bazėmis
Mokėjimas planuoti darbo laiką
Mokėjimas suvokti visuomenines socialines problemas
Mokėjimas dirbti savarankiškai
Mokėjimas sugalvoti naujus veiklos metodus ir juos siūlyti
Kaip dažnai Jums pavyksta
Visada------------------------------Niekada
Atlikti darbus laiku
Panaudoti savo žinias, mokėjimus tam, kad kuo geriau atliktumėte savo darbą
Gauti reikiamą pagalbą, informaciją iš kitų darbuotojų, institucijų, kai to reikia darbui atlikti
Išlaikyti nenutrūkstamą ryšį su klientais
Kokių užsienio kalbų tobuinimas padėtų Jums geriau atlikti savo darbą:
Labai padėtų------------------------------Visai nepadėtų
Anglų k.
Rusų k.
Vokiečių k.
Ar sutiktumėte gerinti savo mokėjimus, kad geriau atliktumėte savo darbą?
Socialinis darbas Jums yra:
Pilnai pritariu------------------------------Visai nepritariu
Pašaukimas
Darbas, kurį pasirinkti "privertė" aplinkybės
Mėgstamas, malonus darbas
Būdas save realizuoti
Kiek šie veiksniai skatija Jus dirbti šį darbą:
Labai------------------------------Visai ne
Galimybė padėti žmonėms
Tai, jog kito darbo negaunu/negaliu gauti
Galimybė bendrauti su įvairiais žmonėmis
Galimybė prisidėti prie socialinių problemų sprendimo
Tenkina darbo užmokestis ir socialinės garantijos
Tikitės karjeros socialinio darbo sistemoje
Kaip dažnai darbe, po darbo Jūs jaučiatės psichologiškai prislėgtas, jautrus dėl darbe patirtų įvykių:Privalomas
Kaip dažnai keliate kvalifikaciją:
Kelis kartus per pusę metųKelis kartus per metusKartą per metusKas 3 metaiRečiau
Kelias dienas (ar ilgiau) trunkančiuose mokymuose
Vienos dienos mokymuose
Dalyvauju konferencijose
Konferencijose skaitau pranešimus
Stažuotėse kitose įstaigose
Stažuotėse užsienio šalyse
Savarankiškai skaitau specializuotą literatūrą
Kaip dažnai dalyvaujate gretutinių sričių:
Kelis kartus per pusę metųKelis kartus per metusKartą per metusKas 3 metaiRečiau
Kelias dienas (ar ilgiau) trunkančiuose mokymuose
Vienos dienos mokymuose
Dalyvauju konferencijose
Konferencijose skaitau pranešimus
Stažuotėse kitose įstaigose
Stažuotėse užsienio šalyse
Savarakiškai skaitau specializuotą literatūrą
Išvardinkite, kiokiose gretutinėse srityse dalyvaujate:
(neprivaloma)
Kaip charakterizuotumėte socialinių darbuotojų atestacijos sistemą:
Visiškai sutinku---------------------------Visiškai nesutinku
Patogi dirbantiesiems
Skaidri
Pakankamai dėmesio skiriama praktinės veiklos vertinimui
Pajėgi įvertinti tikrą tobulėjimą
Subalansuotas teorinis ir praktinis ugdymas
Įgalina darbuotoją ne tik formaliai ugdytis, bet ir tikrai įgyti naujų aktualių žinių