UserIrinaBrich
Results15
Privati
Pranešti

Socialinių dalininkų nuomonė apie studijų kokybę, įsidarbinimą ir pan.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakultetas atlieka tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti socialinių dalininkų nuomonę apie studijų programos „Geležinkelių transporto inžinerija“ studijų kokybę, įsidarbinimą.

Kviečiame dalyvauti tyrime ir nuoširdžiai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketoje nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Kiekvieno respondento nuomonė yra labai reikšminga. Anketa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus pateikti apibendrintai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų pareigos įstaigoje:
2. Kokio tipo įstaigai Jūs atstovaujate?
3. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įstaigoje?
4. Kokią jų dalį (apytikriai procentais) sudaro VTDK absolventai?
5. Ar Jūsų įstaigai pakanka VTDK parengtų specialistų?
6. Ar įdarbinimo metu jums buvo aktualu, kurią mokymosi įstaigą baigė absolventas?
7. Kaip Jūs vertinate Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos absolventų kvalifikaciją?
TaipIš daliesNe
Turi pakankamai profesinių žinių
Turi pakankamai praktinių profesinių žinių ir gebėjimų
Geba dirbti komandoje
Inovatyvūs, sugeba generuoti naujas idėjas ir jas realizuoti
Lengvai adaptuojasi naujoje darbo aplinkoje
Komunikabilūs, sugeba aiškiai išdėstyti savo mintis tiek žodžiu, tiek raštu
8. Gal turite pasiūlymų, ką reiktų pakeisti programos „Geležinkelių transporto inžinerija“ studijų procese, kad baigę studijas studentai būtų konkurencingesni įsidarbinant Jūsų įmonėje?