Socialinio darbuotojo veikla, teikiant paslaugas šeimoms, auginančioms proto negalią turinčius vaikus

9. Kokie profesiniai įgūdžiai yra svarbūs socialiniam darbuotojui, teikiant pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su proto negalia? (Pažymėkite tinkamus atsakymų variantus)