Socialinio darbuotojo veikla, teikiant paslaugas šeimoms, auginančioms proto negalią turinčius vaikus

8. Kas lemia profesionalų socialinio darbuotojo elgesį, dirbant su šeimomis, kurios augina vaikus turinčius proto negalią (Pažymėkite Jums svarbiausius teiginius ir/arba įrašykite savo).