Socialinio darbuotojo veikla, teikiant paslaugas šeimoms, auginančioms proto negalią turinčius vaikus

1. Su kokiomis socialinėmis problemomis dažniausiai susiduria proto negalią turinčių asmenų šeimos? (Pažymėkite Jums svarbiausius teiginius ir/arba įrašykite savo).

  1. pačios šeimos tampa uždaresnės