Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Jūsų amžius?
21
18
19
20
22
20
22
21
20
22
24
23
22
20
23
25
22