Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Kur gali dirbti socialinis darbuotojas?
savivaldybėje, seniūnijoje, dienos centre, poliklinikoje
seniunijose, senelių namuose