Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Kaip Jūs manote, su kokiomis žmonių grupėmis dirba socialiniai darbuotojai?(Pažymėkite visus tinkamus variantus)
Su jaunimu, vaikais (dienos centrai, vaikų namai; profesijos pasirinkimo klausimais);