Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

31. Išsilavinimas
Aukštasis
Aukstasis universitetinis
Baigtos bakalauro studijos
Vidurinis
Aukštasis
Vidutinis
pagrindinis
Aukštasis
aukštasis
Vidurinis profesinis (dailidė)
PAGRrindinis
bakalauras
spec. vidurinis
Nepilnas aukštasis
aukštasis
vidurinis
aukštesnysis
vidurinis
vidurinis
11 (kl)
vid.
Pagrindinis
PAGRINDINIS
10 kl.
12 kl.
vidurinis
priligintas kolegijai (iki 95 m. 98?)
aukštasis
Ubagas
Aukstaiciu
salomejos Neries pagrindines mokyklos
Aukštasis universitetinis
Vidurinis
Studentas
aukstasis neun
12 klas
Vid
vidurinis
Aukštasis
aukštasis (universiteto magistras)
Mokausi kolegijoje
aukštasis
Aukštasis
Pagrindinis
aukštasis
aukštasis
Pradinis
aukštasis
11 kl
aukštasis universitetinis
Nebaigtas aukštasis
Aukštesnysis
vidurinis
Aukstesnysis
Magistras
vidurinis
Aukšt.
aukštasis universitetinis
aukštasis
aukštasis
Bakalauras
Aukštasis
aukštasis, magistro
aukštasis universitetinis
aukštasis
Vidurinis (4 kurso bakalauro studentas)
aukštasis
AUKŠTASIS
AUKŠTASIS
studijuoju
10 Kl.
studentas
vidurinis
VIDURINIS
Bakalauras
Pagrindinis
vidurinis
Aukštasis universitetinis
Pagrindinis
Aukštasis
Aukštasis
aukštasis
Aukštasis
AUKŠTASIS UNIVERSITETINIS
BA
Aukš. universitetinis
aukštasis
aukštasis
vidurinis.
pagrindinis
12 KL
Profesinis
Pagrindinis
Aukštesnysis
Vidurinis
10 Kl.
aukštasis
Pagrindinis
5 klasės
Vidurinis
pagrindinis
Moksleivis
spec, vidurinis
Bakalauras
vidurinis
aukstasis
Pagrindinis
aukštesnysis
Aukstasis
Aukštasis
aukštasis
aukštasis
mgr
aukstasis
Vidurinis
aukštasis
11 kl.
Vidurinis
Aukštasis
aukštasis
Aukštasis
Spec. Vidurinis
Spec. pagr.
VIDURINIS
Aukštasis
Mokslų Daktaras
Kolegija, bakalauras
Aukštasis
Aukštasis
neuniversitetinis aukštasis
Aukštasis
Profesinis
Aukštasis
Universitetinis
Aukštasis Universitetinis (Magistras)
vidurinis
Aukstasis
DIdelis
Aukštasis
aukst
aukstasis
magistras
Vidurinis
bakalauro laipsnis
Aukštasis
aukštasis
Aukštasis universitetinis
aukštasis universitetinis
budizmas
Aukštasis
Bakalauras
Aukštasis
Aukštasis universitetinis
nebaigtas aukštasis
aukštasis
vidurinis
aukštasis
šiemet baigiu universitetą, tad beveik aukštasis
Vidurinis
Vis dar studijuoju universitete.
Austasis
Geras libi
Vidutinis
aukštasis neuniversitetinis
Vidurinis
vidurinis
Vidurinis
Aukstasis
Studentė
Aukštasis
aukštasis neuniversitetinis
Aukštasis koleginis
universitetinis
moksleivis
taksistas
Aukštasis universitetinis
Aukštasis
Vidurinis
Studentas
Aukštasis
aukštasis
studijuoju
Aukštasis
vidurinis
aukštasis
Aukštasis
vidurinis
aukštasis (magistras)
Vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Vidurinis
nebaigtas aukstasis
Studentė
Aukštesnysis
Moksleivė
profesinis
Nebaigtas aukštesnysis (studentas)
studentas
Aukštasis
aukštatsis
Spec. Aukštesnysis
aukštasis
Pakankamas.
Aukštasis
aukstasis
Vidurinis
nebaigtas aukštasis
Aukštasis
vidurinis
aukštasis
aukstasis
Nebaigtas aukštasis
Aukštasis
Aukštasis universitetinis
vidurinis
Aukštasis universitetinis
aukštasis
AUkštasis (magistras)
Aukstasis
Vidurinis
aukštasis
Aukštasis
aukštasis
Vidurinis
Aukšt.
aukštasis
nebaigtas universitetinis
Vidurinis
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis, doktorantūra
Aukstasis-universitetinis
Nebaigtas aukštasis
Studentas
Vidurinis
Vidurinis. Dabar studente
aukštasis
Profesinis
Nebaigtas aukštasis
Aukštasis
AukštASIS UNIVERSITETINIS
vidurinis
universitetas
Aukštesnysis
Vidurinis