Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

18.1. Įsivaizduokite, kad žmogus nori duoti kyšį, siekdamas sau palankaus problemos sprendimo. Kokia dar aplinkybė, išskyrus paminėtas 18 klausime, galėtų jį sustabdyti nuo kyšio davimo? Atsakymo laukelyje parašykite, kokia tai aplinkybė, bei nurodykite tikimybę procentais, kad minėta aplinkybė galėtų sustabdyti nuo kyšio davimo:
Jo socialinio rato pasmerkimas 40
Butu pakenkta jo karjerai. 50 %
Žmogaus moraliniai, religiniai įsitikinimai 100
Laisvės atėmimas, tikimybė 100 %
Garantija, kad tai nieko nepakeis
Viešas sugėdinimas 80 %, įrašymas į asmens dokumentą 90 %, neišvengiamas pasodinimas į kalėjimą 100 %, mirties bausmė 100 %
Nėra pinigų 60 %
visi variantai (gana didelė)
visada yra prob. sprendi 100 %
asmeninė atsakomybė
niekas 100 %
6
hkhduubghhhrguh
Netikėtai atsiradusi galimybė problemą išspręsti ir be kyšio (100 proc.)
-
policijos automob. pareigunai (tikimybė 20 %)
baimė 50
Pakenkimas artimiems
Būtų pakenkta jo artimiesiems 90%
atleidimas iš darbo
-
nezinau
-
-
Kiekvienas turime atsakyti uz savo veiksmus. Kysio davimas parodo tik asmens baime isspresti problema.
Nežinau
Sažiningumas 100
Kielvieno žmogaus skirtingi sprendimai
nezinau
Jam būtų uždrausti tam tikri veiksmai, jo laisvė 70
davus kyšį niekas nepasikeistų 50
neturejimas resursu, 80 proc
50 %
išskaičiavimas, tikimybė 100 %, kai kyšį duoti apsimoka
nezinau
Tikėjimas valstybės doros ateitimi 50 proc.
Kyšio davimas galėtų pakenkti jo darbinei veiklai, patirtų patyčias.
bus gėda, nes neims 90
dažniausiai duoda kyšius gydymo įstaigose, jei gydytojas ar slaugė nežiūrėtų tokiom akim kad duok pinigų bet patys kažko imtųsi tai būtų 80 proc
galvojimas apie kitus, empatija 40%
ne
50
-
Ambicijos pasiekti tikslą savarankiškai, 50 proc.
mirtis -100, žala artimiesiems - 90, paviešinimas - 80
kyšio davimas/ ėmimas prilygintas labai žeminančiai veiklai - 100, garantuotai priimtas nepalankus problemos sprendimas nusavinus kyšiui skirtas priemones - 100,
nezinau
Aiškiai išsakyta nuomonė, kad kyšio duoti nereikia, nes ir be jo viskas bus padaryta tinkamai 90%
-
Bausmės padidinimas už korupciją
Griežtas kyšio atsisakymas
Pinigų stygius
Mirties bausmė. 100 (tačiau nehumaniška, ir tokios idėjos nepalaikyčiau).
Įsitikinimai
jeigų prarastų galimybę dirbti valstybiniame sektoriuje 100 proc.
sąžinės graužatis , 10 %
Asmuo privalėtų, atlikti socialinį darbą, kaip dirbti vaikų/senelių namuose. Padėti socialiai remtiniems žmonėms, sutvarkyti aplinką. Už tai negauti atlygio. 70%
.
Teip...teip...aha...aha...jo...jo...
Išugdytas aiškus moralės pojutis 80 proc.
reali laisvės atėmimo bausmė
-
Šeimos bei artimiausių žmonių aiški nuomonė prieš kyšio davima. 100%
sakau ne
Jei už paslaugą būtų nustatyta kaina, 100 proc.
Manau, žmonės daugiausia reaguoja, jeigu būna akivaizdi elgesio pasekmė.
Kyšio nepriėmimas. 100%
teisybė
Būtų atleistas iš darbo
bauda
Pavojus kad bus pakenkta jo šeimos nariams
nėra
dėl savo vertybių 80%
78
visuomene pasmerktu 70%
Jeigu prašytų dar daugiau pinigų 40%
Manau, kad jokia
nušalinimas nuo einamų pareigų 50%
laisves atemimo bausme
Aplinkinių elgesys - 80 proc.
Tik didelė bausmė
Jokia - jeigu norės, tai ir duos.
Galbūt grasinimas , bet esmė tame, kad jeigu jis norės kyšį paimti , jis paims ir jo niekas ne sustabdys . Viskas priklauso nuo pačio žmogaus .
Kad tai grėstų jo šeimos narių gyvybei 90%
.
nežinau
Baudžiamoji atsakomybė 100%
draugu pavyzdziai - spresti problemas be kysio
Nebūtų pasiektas tikslas
Kyšio davimas įtakotų kito žmogaus gyvybę, 100 proc.
vieša gėda 100%
100 jei ji uz tai nubaustu pinigine bauda
patikimos ir veikiančios informacijos gavimas, kaip galima išspręst problemą be korupcijos (pateikiant realų pvz) 100%
viešas pasmerkimas 100%
Vaizdo kamera viešinama gyvai video per facebooką su jo veidu ir ką jis daro, kad daug žmonių matytų
....
tokios nėra
asmeninė gėda ir to pesekoje savivertės kritimas. 100%
Vakstybes tarnautoju netoliaravimas kysiu prasytoju ir ju daveju. Kad visi butu vienodai baudziami nuo 500 Eur pvz. bauda. Ir jeigu veiktu tai saziningai visiema be isimties, o ne tik parasyta istatyme butu, tai 80 proc. daveju ir gaveju, manau susilaikytu nuo kysio davimo.
būtų prigrasinta, arba iškeltos kokios nors sankcijos
baimė 90
Seimos isardymas 100%
-
Viešai paskelbti žmonės kas davė ir kam davė. 80 proc.