Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

13) Kokie emociniai išgyvenimai Jums kyla, kai iš žiniasklaidos, pažįstamų asmenų, ar iš asmeninės patirties sužinote apie kieno nors įsitraukimą į korupciją?
bejėgiškumas
visai gerai
gėda pažįstamam asmeniui
noras žinoti aplinkybes
Žinojo kuo rizikuoja
eilinis vagis
pyktis
vienodai
nusivylimas
nusivylimas
Jokių
negarbė tam žmogui: dirbantis specialistas, o vagia, kaip bedarbis padugnė. Keista...
Apmaudas
apmaudas
nusivylimas, baimė, abejonės dėl ateities
gėdos jausmas
Nusivylimas, panieka
įstrigo
pasišlykštėjimas
susierzinimas
nusivylimas
pasibjaurėjimas
toks gyvenimas
jokie
nusivylimas
nusivylimas
nusivylimas
nelygybė, visiškas nusižeminimas pinigų kultui.
nusivylimas
nusivylimas tuo žmogumi
nusyvylimas ir bejėgiškumas
Pasididžiavimas.
No sense. Gerai, bet dažniausiai niekas nekreipia dėmesio apie (būsimus) žygdarbius
Nepasitenkinimas
nusivylimas
panieka