Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

2) Kas, Jūsų manymu, skatina korupcinės elgsenos pasireiškimą?
Apgailetina biurokratine sistema. Daug visokiausiu dokumentu pildyti ir is atsakingu asmenu parasus susirinkti reikia. Reikia biurokratini mechanizma supaprastinti iki protingo minimumo.
Gaunu baudas
visi variantai
Valdžios troškimas
noras pasipelnyti
meile
valdžia
noras praturtėti ir/arba turėti galią
Viltis, kad kyšis padės pasiekti norimą rezultatą
administraciniai barjerai
ekonominis nesaugumas
godumas
pasitikėjimas per didelis savimi
Noras greičiau pralobti arba nekantrumas greičiau pasiekti savo tikslų, nei tą būtų galima padaryti teisėtais būdais
noras siekti naudos sau
žmogaus vidinis Aš
teisingumo stoka ir nepasitikėjimas valdžia
Pinigų visi nori goduoliai
Tai kultūrinis reiškinys perduodamas iškartos į kartą. Tai sistema, kurios ryšius išjudinti tikrai sudėtinga.
neteisingai suformuotas socialinis požiūris, materializmas
Veskas kas ce isvardeta ir daugiau
nebaudžiamumas
išlikę įpročiai, kad tai normalu
Mūsų tokia valdžia
Lengvesnis būdas pasiekti norimo rezultato
godumas
Nepotizmas