Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

1) Su kokiais emociniais išgyvenimais Jums asocijuojasi žodis ,,korupcija“?
aš nieko nejaučiu
vertybių numenkinimu
neteisybė
Niekada nesu daves nei ėmes
Materialine padėtimi
financinė nauda
neapykanta
piknaudžiavimas pareiguose
Pyktis
piktumas
chaosas, skurdas
grėsmė
Pyktis
Verslas
ekonominiu nesaugumu
pyktis, nesąžiningumas, neteisybė
nepasitenkinimas
neteisingumo jausmas (injustice)
jokių emocijų
nusikaltimas
Kažkas neskaidraus
Išdavystė
naudos jieškojimas apeinant įstatymus
Nepasitikėjimas valdžia
Nesąžiningumas
pyktis
nerandu kito būdo tad rašau čia ; SUKURKITE NORMALIĄ ANKETĄ
Susierzinimas
šlykštu
nesąžiningumu
nesąžiningumas
Uoj kourupcija yra libi blogei ou ou !!
Pyktis
Nusikalstama veika
pyktis
Nepasitikėjimas
vogimas
Ne pagarba
Kyšis
Išdavystė
norma visuomenėje
panieka
greito rezultato siekimas
Nepasitenkinimas, agresija, neapykanta