Userhoudini
Vieša
Pranešti

Socialinė reklama Lietuvoje

Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kokia yra socialinės reklamos padėtis Lietuvoje vartotojų akimis. Taip pat atrasti esamos situacijos priežastis bei sprendimus.
Ar teko matyti/girdėt socialinę reklamą?
Ar reikalinga socialinė reklama?
Kokia, jūsų manymu, yra socialinės reklamos padėtis Lietuvoje?
Kuo skiriasi komercinė ir socialinė reklama?
Ką keistumėt Lietuvoje esančioje socialinėje reklamoje?
Jums labiausiai patikusi ar įsiminusi socialinė reklama.
Kas turėtų rūpintis socialinės reklamos skleidimu?