Smurtas prieš mažametį asmenį

Esame Vilniaus universiteto Teisės fakulteto III kurso studentai bei atliekame sociologinį tyrimą apie smurtą prieš mažamečius asmenis. Apklausa yra anoniminė, apklausos rezultatai bus naudojami siekiant įvertinti visuomenės požiūrį nurodytu aspektu.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kas yra smurtas prieš mažametį asmenį?

Kokios yra smurto formos prieš mažametį asmenį?

Jūsų nuomone, iš aukščiau Jūsų pasirinkto atsakymo, kuri smurto forma sukelia didžiausias pasekmes?

Kokia Jūsų pozicija?

Kaip manote, ar mažametis, patyręs smurtą, naudos šią “auklėjamą” priemonę ateityje, prieš kitus (pvz. savo vaikus, žmoną ir kitus artimuosius?

Ar pritariate, kad kiltų teisinės pasekmės asmeniui, panaudojusiam bet kokios formos smurtą prieš mažamečius?

Jūsų nuomone, kokios teisinės pasekmės turėtų kilti? (Į šį klausimą atsakyti, tuo atveju, jei pritarėte kylančioms teisinėms pasekmėms, panaudojus smurtą prieš mažametį)

Jūsų nuomone, kiek mažamečių praneša apie prieš juos?