Smurtas ir patyčios.

Kur reikėtų kreiptis patiriant smurtą ir patyčias?
policija
Niekur😭
Policija
Manau pas psichologu arba į jaunimo linija
į suaugusius (jei esi paauglys arba vaikas), draugus (jei esi suaugęs)
I pacius artimisusius suaugusius
i tevus jai tevai musa tai kur gali arba jai nepakeliamas skausmas zudytis (pavyzdziui as nebegaliu jau noriu nusizudyt jau senai ketinu bet vis neiiseina o pro pirma auksta nesoksi)
Į visas pagalbos linijas, tėvus, psichologus, draugus.
Padžioje į tėvus
Tėvai, mokytojai, psichologai, pagalbis linijos jaunimui ir pan.
Pirmiausia i tevus, jeigu ne jie sukelia. Jeigu tevai smurtauja i pagalbos linija
I tėvus ar vaikų linija
Į šeimos narius, mokytojus, psichologus arba skambinti į pagalbos liniją.
Jei kalbama apie žmones, o ne organizacijas, geriausia kreiptis į tuos, kurie yra patikimi ir labai artimi, pavyzdžiui šeimos nariai. Organizacijos - jaunimo linija.
Manah tektų pranešti artimam žmogui ar klasės auklėtojai, soc. pedagogei ar psichologei, žinoma, galima kreiptis ir į vaikų liniją.
Į tėvus, o tada ir į policiją, jei tai yra susiję su asmenine informacija internete.
Tėvams, draugams, mokyklos psichologams, mokytojams.
nežinau, niekur
I pacius artimiausius pirmiausiai zmones, kritiniu atveju psichologai ar specialistai
vaiku linija,suaugusiji
I tevus, klases vadova arba, jeigu situacija rimta, i policija
Pirmoje eilėje į tėvus ir mokytojus
Visu pirma į tevus, poto žiurint kur yra patiriamas smurtas. Mokykloje, i mokytojas arba soc pedagogą. O jeigu internete į policija.
Į vaikų liniją arba i suaugusius zmones
Į draugus, suaugusiuosius, Dievą, pagalbos centrus
Tartis su ARTIMIAUSIAIS žmonėmis. Prir
TARTIS su artimiausiais žmonėmis.
Tevus, mokytojus, draugus
Tėvus, draugus
..
Į tėvus, socialinę pedagogę ar mokytoją
Į mokyklos soc. Pedagogą, auklėtoją, tėvus
Manau, kad geriausia yra pasakyti tėvams - jie patyrę, duos naudingą sprendimą.
i vyresnius zmones arba draugus
Suaugusius
Į tėvus.
Jaunimo ar vaikų linija.
Institucijas kaip jaunimo linija
i mokytojus ar tevus
Pasakyti savo artimiesiams, geriems draugams išsipasakoti, kreiptis į socialinį pedagogą ar psichologą.
Internete: saugusinternetas.lt, o realybėje veikia pagalbos linija jaunimui ir vaikų teisių tarnyba.
Į tėvus, mokytojus, psichologų ir jai gu yra baisus smurtas ar patyčios tai į policija
Į tėvus
Pirmiausia į tėvus, mokytojus, artimus draugus.
Visų pirma į tėvus, kitu atveju į artimus žmones, tačiau pasitaiko situacijų, kuomet suaugusieji smurtą nukreipia į vaikus, tuomet galima skambinti į vaikų liniją.
Patiriant intensyvų fizinį smurtą - į policiją.
Į vaikų linija
Į psichologą.
Tėvus, mokytojus, atsakingus asmenis
Į šeimą, jaunimo liniją, mokyklos direktorių ar kitus suaugusius asmenis, kuriais asmuo pasitiki
Tėvus, mokytojus, soc. tarnybą, vaikų pagalbos liniją, psichologą. (Priklauso nuo situacijos)
Jaunimo linija, mokykloje esantys suaugę asmenys, tėvai ar globėjai.
Pas savo artimiausius žmones
Į policiją ir socialinius pedagogus
Pas suaugusiuosius
Skambint jaunimo linija
Jei namuose, tai yra kelios organizacijos, kurios tuo užsiima arba dar galima kad ir paprasčiausiai mokyklos psichologei.Jei mokykloje ar internete, tai tėvams arba vėl gi tai pačiai psichologei.
Pas suaugusius
Į suaugusius žmones arba skambinti į jaunimo liniją
Į tėvus , gerus draugus
Tėvus, auklėtoją
i suaugusiuosius
Priklauso nuo sferos, kurioje patiriamas smurtas. Galima kreiptis į mokytojus, tėvus, draugus, Dievą:)
į tevus arba vaikų liniją
I suaugusius
į tėvus
Manau, kad kreiptis reikėtų į jaunimo linija.
Mokytojus, tėvus
vaiku linija
Į tėvus arba mokytojus, mokyklos psichologą
Pirma į suaugusįjį, kuriuo pasitiki.
pas kazka kas gali padeti
Į tėvus, psichologus
112
Jei smurtą tai telefonu 112, o jei patyčias tai skambint arba rašyt į vaikų liniją
Tevus, mokyrojus
Tėvus, mokytojus, socialinės tarnybas
I tėvus, mokytojus
i broli pilnameti arba i senelius
Pirmiausia reikėtų pakalbėti su tėvais, tačiau jei šis smurtas kaip tik kyla iš namų, tada reikėtų kreiptis į mokytojus, mokyklos psichologą klausti jų patarimų
Pirmiausia į artimuosius (atsižvelgiant su kuriais palaikomas artimiausias ir geriausias ryšys), jei ne, į mokyklos pedagogus arba į tam skirtas pagalbos linijas.
Vaikų liniją, suaugusius.
Į artimuosius, o prireikus į policija.
Į policiją
Šeima, policija, mokytojas t.t.
Į tėvus, draugus ar mokyklos darbuotojus
Į tėvus, soc.darbuotojus mokykloje
116111
Tėvus, mokytojus. Bet dažniausiai jie i tai nekreipia demesio
Tėvus, draugus.
I tevus ir mokytojus
Pas psichologą ar tėvus.
Tevams, tam tikriems numeriams
Policija, SPC, kriziu centra, psichologa.
I tevus