Usernitkute
Vieša
Pranešti

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybės Lietuvoje

Esu Kauno Technologijos Universiteto magistrante, atlieku apklausą norėdama išsiaiškinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybes Lietuvoje ateinančių 3 metų laikotarpyje.
1. Kiek darbuotojų dirba Jūsų kompanijoje?
2. Koks Jūsų įmonės juridinis statusas?
3. Kokia yra Jūsų įmonės veikla?
4. Kokioje Lietuvos apskrityje yra Jūsų būstinė ?(įrašykite)
5. Kaip pasikeitė, Jūsų nuomone, verslo aplinka Lietuvoje 2008 metais?
6. Kaip manote, kokioje įmonės stadijoje labiausiai reikalinga parama?
7. Su kokiomis problemomis Jūs dažniausiai susiduriate plėtojant savo verslą?
Kita (įrašykite)
8. Kokia parama Jūsų verslui šiuo metu yra reikalingiausia?
Kita (įrašykite)
9. Kaip pasikeitė Jūsų įmonės gaunamos pajamos 2008 metais lyginant su praėjusiais ?
Išaugo
Sumažėjo
10. Kaip pasikeitė Jūsų įmonės grynasis pelnas 2008 metais lyginant su praėjusiais ?
Išaugo
Sumažėjo
11. Kaip pasikeitė Jūsų įmonės samdomų darbuotojų skaičius 2008 metais lyginant su praėjusiais?
Išaugo
Sumažėjo
12. Ar Jūsų įmonė susijusi su tarptautine rinka (eksportas/importas)?
Jei ne, tai prašome praleisti 13 ir 14 klausimus.
13. Kaip pasikeitė Jūsų eksportuojamų prekių kiekis 2008 metais lyginant su praejusiais?
Išaugo
Sumažėjo
14. Kaip pasikeitė Jūsų importuojamų prekių kiekis 2008 metais lyginant su praėjusiais ?
Išaugo
Sumažėjo
15. Kokie Jūsų įmonės strateginiai planai artimiausiems trejiems metams?
16. Kaip pasikeis, Jūsų nuomone, verslo aplinka Lietuvoje 2010 -2013 metais?
17. Kaip manote keisis Jūsų įmonės gaunamos pajamos per ateinančius 3 metus ?
Sumažės
Išaugs
18. Kaip manote keisis Jūsų įmonės grynasis pelnas per ateinančius 3 metus ?
Išaugs
Sumažės
19. Kaip manote keisis Jūsų įmonės samdomų darbuotojų skaičius per ateinančius 3 metus?
Jei Jūsų įmonė nėra susijusi su tarptautine rinka (eksportas/importas), prašome praleisti 20 ir 21
20. Kaip manote pasikeis Jūsų eksportuojamų prekių kiekis per ateinančius 3 metus?
Išaugs
Sumažės
21. Kaip manote pasikeis Jūsų importuojamų prekių kiekis per ateinančius 3 metus?
Išaugs
Sumažės