SMK įvaizdis

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),
esame Socialinių mokslo kolegijos, marketingo ir reklamos kūrimo I kurso studentės. Atliekame tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti Socialinių mokslų kolegijos įvaizdį asmenų nestudijuojančių šioje kolegijoje.
Anketa yra ANONIMINĖ, todėl gauti duomenys - konfidencialūs ir naudojami tik mūsų darbo tikslais. 

Ačiū už Jūsų skirtą laiką! 

Pic
2. Iš kur sužinojote apie Socialinių mokslų kolegiją? (galima rinktis daugiau nei vieną atsakymą)
netyčia įvedžiau SMK internete
kaiminka sake
nesuzinojau
Pasiūlė mokytis, šalia namų.
Studijavau
Dirbu
Studijų mugėse, ieškant vietos kur norėčiau studijuoti
Rūta pasakojo.
draugu
Nežinojau
zuokas
Iš ten studijuojančių draugų