Userivetmkl
Results100
Vieša
Pranešti

Slaugytojų požiūris į kvalifikacijos tobulinimo kursus nuotoliniu būdu

Gerbiama(s) respondente,

Esu Klaipėdos valstybinė kolegijos, sveikatos mokslų fakulteto, slaugos ir socialinės gerovės katedros bendrosios praktikos slaugos studentė Iveta Mikalauskaitė. Atlieku savo baigiamojo  darbo tyrimą „Slaugytojų požiūris į kvalifikacijos tobulinimo kursus nuotoliniu būdu“. Šiuo tyrimu bandoma išsiaiškinti slaugytojų keliančių kvalifikaciją nuotoliniu būdu nuomonė apie kursų kokybę ir naudą bei kylančias problemas.  Šio darbo vadovė yra Rasa Liutikienė. Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslams. Anketą užpildyti truks ne daugiau nei 10 minučių. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis?
2. Koks jūsų amžius?
3. Kaip vertinate savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius?
4. Su kokomis kompiuterinėmis programomis esate susipažinęs?
5. Kaip vertinate kvalifikacijos kėlimą nuotoliniu būdu?
6. Ar matote nuotolinio mokymo poreikį slaugytojams?
7. Kokius matote kvalifikacijos kėlimo nuotoliniu būdu privalumus?
8. Kokius matote kvalifikacijos kėlimo nuotoliniu būdu trūkumus?
9. Ar esate susidūrę su žinių tobulinimu nuotoliniu būdu?
10. Ar savo lėšomis keltumėte kvalifikaciją nuotoliniu būdu?
11. Ar jūsų darbdavys jums siūlė kvalifikacijos tobulinimo nuotolinio būdu kursus?
12. Ar jūsų darbdavys siūlė apmokėti išlaidas už jūsų dalyvavimą nuotoliniame kvalifikacijos kėlime?
13. Ar panaudojote praktikoje nuotoliniu būdu įgytas žinias?
14. Ar manote, kad kontaktiniu būdu įgyjama daugiau įgūdžių bei žinių ?
15. Kaip manote, kokiu būdu įgytos žinios lengviau pritaikomos praktikoje?
16. Kokiu būdu jums lengviau įsisavinti informaciją?
17. Kaip manote, ar nuotolinis mokymasis gali pakeisti kontaktinį mokymąsi?
18. Ar manote, kad kvalifikacija kelta nuotoliniu būdu turėtų būti įskaityta?