UserAkviliukas1
Vieša
Pranešti

SLAUGYTOJŲ BENDRAVIMO FORMŲ TAIKYMAS PACIENTAMS, GERINANT SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĘ

Gerbiamas Respondente, esu Akvilė Kucavičiūtė Bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentė. Atlieku baigiamojo darbo tyrimą su tikslu išsiaiškinti, slaugytojų bendravimo formų taikymą pacientams, gerinant slaugos paslaugų kokybę. Todėl maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Atlikto tyrimo gauti rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe. Apklausa yra anoniminė. Iš anksto dėkinga už atsakymus ir jūsų sugaištą laiką.

1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Jūsų išsilavinimas
4. Kiek jums svarbus geras bendravimas su slaugytoju:
5. Įvertinkite balais slaugytojo pokalbio svarbą su pacientu pagal nurodytos svarbos aspektus (1 - labai svarbu, 2- svarbu, 3 - nesvarbu, 4 - nežinau).
Labai svarbuSvarbuNesvarbuNežinau
Didina pasitikėjimą
Mažina įtampą
Suteikia aiškumo
6. Įvertinkite neverbalinio (nežodinės kalbos) bendravimo formų svarbumą (1 - labai svarbu, 2 - svarbu, 3 - nesvarbu).
Labai svarbuSvarbuNesvarbu
Dėmesingumas
Išklausymas
Supratingumas
Prisilietimas
Nuoširdumas
Pagarba
Pasitikėjimas
7. Įvertinkite verbalinio (žodinės kalbos) bendravimo formų svarbumą. (1 - labai svarbu, 2 - svarbu, 3 - nesvarbu).
Labai svarbuSvarbuNesvarbu
Dėmesingumas
Informuotumas
Supratingumas
Pokalbis
8. Ką jūs jaučiate slaugytojui prisilietus, atliekant slaugos paslaugas? Įvertinkite nurodytus jausmo aspektus (1 - labai svarbu, 2 - svarbu, 3 - nesvarbu).
Labai svarbuSvarbuNesvarbu
Saugumo jausmas
Pasitikėjimo jausmas
Nuraminimo jausmas
9. Ar jums svarbu slaugytojų taikomos neverbalinės (nežodinės kalbos) elementai, atliekant slaugos paslaugas? Įvertinkite pateiktus aspektus (1 - labai svarbu, 2- svarbu, 3 - nesvarbu).
Labai svarbuSvarbuNesvarbu
Veido išraiška
Balso tonas
Kūno laikysena
Akių kontaktas
Gestai
10. Ar jūs esate šiuo metu patenkintas slaugos kokybės teikiamomis paslaugomis?