UserLaurynas003
Vieša
Pranešti

Skurdas Lietuvoje

Gerb. Respondente

Atliekamas tyrimas tema: visuomenės požiūris į skurdą Lietuvoje. Šios apklausos tikslas, kokia yra visuomenės nuomonė skurdo atžvilgiu bei kaip jie vertina šios problemos aktualumą Lietuvoje. Prašome jus atsakyti į pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė. Jums tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kryželiu. Gauti duomenys bus panaudoti moksliniams tikslams.

 

Kuri sąvoka jūsų nuomone dažniausiai gali būti vartojama skurdo sąvokai apibrėžti?
Kokios žmonių grupės dažniausiai patiria skurdą?
NepritariuIš dalies pritariuPritariu
Bedarbiai
Senjorai
Žmonės neturintys aukštojo išsilavinimo
Žmonės neturintys vidurinio išsilavinimo
Fiziškai silpni žmonės
Psichologiškai silpni žmonės
Žmonės neturintys pastovių pajamų šaltinio
Jūsų nuomone, kokią įtaką skurdo plitimui daro/nedaro šie išvardinti veiksniai
Visiškai nedaroNedaroIš dalies daroDaroVisiškai daro
Vyriausybės keliamos paslaugų kainos
Valstybės ekonominė padėtis
Žmonių tingumas
Žmones supančios aplinkos daroma įtaka
Darbo netekimas
Mažas darbo užmokestis
Išsilavinimo trūkumas
Darbo vietų trūkumas Lietuvoje
Prasta žmonių fizinė sveikata
Ar sutinkate, kad šie veiksniai padeda mažinti skurdą Lietuvoje?
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pensijų didinimas
Darbo užmokesčio didinimas
Steigiami labdarų fondai skurstantiems
Maisto parama skurstantiems
Ar jūs prisidedate prie Lietuvoje vyraujančio skurdo mažinimo?
NeprisideduIš dalies prisideduPrisidedu
Finansinė parama skurstantiems
Savanoriavimas skurdo mažinimo organizacijose
Parama labdarai( drabužiai, maisto produktai ir kt.)
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsimokslinimas