Skirtingų kartų kalbinės raiškos skirtumai

Laba diena,

esu 2 kurso VU KnF lietuvių filologijos ir reklamos studentė. Atlieku Lietuvos įvairaus amžiaus gyventojų apklausą sociolingvistiniam tyrimui. Jūsų duomenys yra anonimiški, o anketos rezultatai apibendrintai bus panaudoti tik mano rašto darbui. Ačiū visiems kas prisidedate.

Sėkmės!

Skirtingų kartų kalbinės raiškos skirtumai
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Koks Jūsų amžius? ✪

Ar pastebite kalbos/žodžių skirtumus tarp Jūsų ir jaunesnių arba vyresnių asmenų? ✪

Ar pasitaiko, jog nesuprantate kokius žodžius ar frazes vartoja jaunesni arba vyresni už Jus žmonės? ✪

Kokio pobūdžio žodžių ar frazių, vartojamų kitos kartos atstovų, nesuprantate? (Pavyzdžiui: anglų kalbos žodžių, rusų kalbos žodžių, tarmių, senų lietuvių kalbos nebevartojamų žodžių) ✪

Įrašykite savo

Kaip vertinate jaunosios kartos žodyną? ✪

Reikšmės: teigiamai - neerzina, neturiu nieko prieš; neigiamai - erzina, vartojami man nepriimtini žodžiai

Kaip vertinate vyriausios kartos atstovų žodyną? ✪

Reikšmės: teigiamai - neerzina, neturiu nieko prieš; neigiamai - erzina, vartojami man nepriimtini žodžiai

Kokių nesuprantamų žodžių ar frazių teko girdėti iš jauniausios kartos atstovų? ✪

Jei esate jaunosios kartos atstovas (nuo 13 iki 40m. amžiaus) įrašykite kokius žargoninius žodžius ar anglicizmus pats vartojate

Kokius nesuprantamus žodžius ar frazes teko girdėti iš vyriausios kartos atstovų? ✪

Jei esate vyresniosios kartos atstovas (41m. amžiaus ar vyresnis) įrašykite kokius jaunesniems asmenims nesuprantamus žodžius ar frazes vartojate

Pažymėkite teiginius su kuriais sutinkate ✪

Išsakykite savo nuomonę apie kartos, kurių kalbinę raišką Jums sunku suprasti, žodžius ir frazes

Atsakymas nėra privalomas