Userritreme
Vieša
Pranešti

Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos lygis ir sritys

Gerb. VMI Kontrolės departamento darbuotojai,

Šiuo metu vykdome LMT mokslininkų grupės projektą „Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“. Projekto vienas iš uždavinių yra atlikti statistinę skaitmeninės šešėlinės ekonomikos duomenų analizę ir modeliavimą, nustatant sritis, kuriose fiksuotinas didžiausias skaitmeninės šešėlinės ekonomikos augimo mastas.

Naudojamos sąvokos:

Tradicinė šešėlinė ekonomika - procesai, vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės mokestinėms pajamoms, ir apimantys priešingas teisei veikas, kuriomis vengiama mokestinių prievolių ar siekiama kitokios neteisėtos mokestinės naudos.

„Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“ apima nelegalias veiklas, tokias kaip skaitmeninio pobūdžio paslaugos ir prekių/paslaugų pardavimas internete, kurias vykdydami ūkio subjektai pažeidžia galiojančio teisinio reguliavimo normas, siekdami neteisėtos abipusio intereso materialinės naudos, išimtinai naudojant el. erdvę.

El. erdvė yra įvardijama atskirais terminais, tokiais, kaip „internetas“, „kibernetinė erdvė“; „Elektroninė aplinka“. Visi šie terminai susiję su materialios išraiškos neturinčia virtualia erdve, sukurta pasinaudojant technologijomis. Tokios erdvės padedami pasaulinės rinkos dalyviai gali bendrauti tarpusavyje tiesiogiai (online), nors ir būdami skirtingose pasaulio vietose.

Internetas – tai „tinklų tinklas“, kuris jungia daugybę kompiuterių visame pasaulyje ir leidžia apsikeisti informacija tarp įvairių valstybių. Toks tinklas leidžia žymiai sumažinti bendradarbiavimo išlaidas asmenims, esantiems skirtingose pasaulio šalyse. Kibernetinėje erdvėje informacija gali keliauti nepaisydama sienų.

 

Iš anksto dėkojame, už atsakymus,

Pagarbiai,

Rita Remeikienė

1. Apskritis, kurioje dirbate (pasirinkite vieną variantą):
2. Kiek konkrečiai nustatėte faktų, kai asmenys, vykdantys veiklą el. erdvėje, jos neregistravo VMI ir nedeklaravo gaunamų pajamų per 2015 metų laikotarpį?
3. Kiek konkrečiai nustatėte faktų, kai asmenys, oficialiai įregistravę savo veiklą tradiciniame versle, tačiau gautų pajamų iš el. erdvės nedeklaravo VMI per 2015 metų laikotarpį?
4. Jūsų nuomone, kuriose ekonominės veiklos srityse (pagal ekonominės veiklos klasifikatorių EVRK 2 ) fiksuotini dažniausi iš el. erdvės nedeklaruotinų gaunamų pajamų atvejai? (išranguokite Likerto skalėje)
1 (visiškai nesutinku)2 (nesutinku)3 (neturiu nuomonės)4 (sutinku)5 (visiškai sutinku)
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (G sekcija)
Transportas ir saugojimas (H sekcija)
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I sekcija)
Informacija ir ryšiai (J sekcija)
Finansinė ir draudimo veikla (K sekcija)
Nekilnojamojo turto operacijos (L sekcija)
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla (M sekcija)
Administracinė ir aptarnavimo veikla (N sekcija)
Švietimas (P sekcija)
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (R sekcija)
Kita aptarnavimo veikla (S sekcija)
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla (U sekcija)
5. Jeigu pažymėjote veiklą (sutinku arba visiškai sutinku) prašau nurodykite tris pagrindines prekių/paslaugų rūšis, kuriose dažniausiai fiksuojami nedeklaruotinų gaunamų pajamų atvejai.
6. Kiek konkrečiai nustatėte faktų, kai asmenys, vykdantys veiklą tradiciniame versle, jos neregistravo VMI ir nedeklaravo gaunamų pajamų per 2015 metų laikotarpį?
7. Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti neapskaitomų pajamų mastas Lietuvoje, proc. el. erdvėje?
8. Kokie, Jūsų nuomone, el. erdvės objektai kontroliuojami dažniausiai?