GretaZid
Vieša
Pranešti

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

Šią anketą sudarė Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras.

Apklausos tikslas - išsiaiškinti Globos centro paslaugų gavėjų - globėjų (rūpintojų) nuomonę apie Globos centre teikiamas paslaugas ir jų kokybę.

Anketa yra anoniminė, o apklausos rezultatai bus naudojami statistiškai susisteminti duomenis.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Ar esate supažindintas su Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro teikiamomis paslaugomis?
Jei atsakėte "Ne" užbaikite apklausą
Pažymėkite kokios paslaugos Jums yra suteikiamos (galite pažymėti kelis variantus).
Kurios iš šių paslaugų Jūsų nuomone yra reikalingiausios?
Kokių paslaugų, Jūsų nuomone, trūksta Širvintų rajone? Kokių pageidautumėte asmeniškai Jūs?
Ar teko dalyvauti Širvintų globos centro organizuojamuose užsiėmimuose?
Kaip vertinate gautų paslaugų kokybę?
Kaip vertinate Širvintų globos centro prieinamumą?
Labai geraiGeraiNeutraliai Blogai Labai blogai
Vieta
Darbo laikas
Reagavimas į iškilusias problemas
Informavimas
Kaip vertinate Širvintų globos centro darbuotojų kompetencijas?
Labai geraiGeraiNeutraliaiBlogaiLabai blogai
Žinios
Konfidencialumo laikymasis
Bendradarbiavimas
Komunikabilumas
Pagalbos planavimas ir organizavimas
Konsultavimas
Informavimas