tomasstaponkus
5
Vieša
Pranešti

Šiaulių regioninio valstybės archyvo klientų apklausa

Kviečiame atsakyti į pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė. Atsakymai bus panaudoti statistinei analizei. 

Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir nuomonę.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiomis Šiaulių regioninio valstybės archyvo teikiamomis paslaugomis teko naudotis ir kaip jas vertinate?Privalomas
Neteko naudotisLabai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas
Saugomų dokumentų ar jų kopijų pateikimas susipažinti
Edukacinė veikla (užsiėmimai, ekskursijos, seminarai ir pan.)
Stacionarios ir virtualios parodos
Saugomų dokumentų kopijavimas
Informacijos apie archyvo saugomus dokumentus ir jų naudojimą teikimas
2. Įvertinkite paslaugos „Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
3. Įvertinkite paslaugos „Saugomų dokumentų ar jų kopijų pateikimas susipažinti“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
4. Įvertinkite paslaugos „Edukacinė veikla (užsiėmimai, ekskursijos, seminarai ir pan.)“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
5. Įvertinkite paslaugos „Stacionarios ir virtualios parodos“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
6. Įvertinkite paslaugos „Saugomų dokumentų kopijavimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis.
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
7. Įvertinkite paslaugos „Informacijos apie archyvo saugomus dokumentus ir jų naudojimą teikimas“ teikimo aspektus pagal reikšmingumą formuojant Jūsų vertinimą apie suteiktą paslaugą ar nuomonę apie kokybišką šios paslaugos teikimą, jei neteko ja nuodotis
NereikšmingasLabai reikšmingas
Tiesiogiai paslaugą teikiančių darbuotojų kompetencija
Viso paslaugos teikimo proceso organizavimas
Šiuolaikinių techninių priemonių ir (ar) technologijų naudojimas teikiant paslaugą
Paslaugos teikimo teisinio reglamentavimo aiškumas ir išsamumas
8. Kaip bendrai vertinate Šiaulių regioninio valstybės archyvo teikiamas paslaugas?
9. Ankstesniame klausime pasirinkus „Blogai“ ar „Labai blogai“ pakomentuokite tokį įvertinimą bei nurodykite koks Šiaulių regioninio valstybės archyvo veiklos pokytis pagerintų teikiamų paslaugų kokybę.
10. Jūsų pasiūlymai, kas pagerintų Šiaulių regioninio valstybės archyvo klientų patirtį ir teikiamas paslaugas.