Userheifrita
Vieša
Pranešti

Senyvo amžiaus asmenų savirealizacija socialinės globos namuose Covid-19 pandemijos metu

1. Kokius išskirtumėte atsiradusius socialinius pokyčius pandemijos metu, kurie daro įtaką jūsų savirealizacijai? (pažymėkite Jums tinkančius variantus)
2. Kokios emocijos daţniausiai jus lydi pandemijos metu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
3. Su kokiomis problemomis susiduriate pandemijos metu? (pažymėkite Jums tinkančius variantus)
4. Kokios priemonės Jums padėjo pandemijos laikotarpiu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
5. Ko Jums trūksta socialinės globos namuose Covid-19 pandemijos metu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
6. Kokią įtaką Jums daro įvairios veiklos, skatinančios saviraišką, socialinės globos namuose? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
7. Kokių paslaugų trūksta Jūsų socialinės globos namuose pandemijos metu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
8. Kokie yra galimi pokyčiai patenkinus savirealizacijos poreikį? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
9. Kokią pagalbą Jums teikia socialiniai darbuotojai pandemijos metu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
10. Kokią įtaką Jums daro socialiniai darbuotojai? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
11. Kaip globos namuose buvo uţtikrinamas bendravimas karantino metu? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
12. Kokias funkcijas atlieka socialinis darbuotojas norėdamas įtraukti Jus į įvairias veiklas socialinės globos namuose? (paţymėkite Jums tinkančius variantus)
13. Jūsų lytis:
14. Kiek laiko gyvenate šiuose globos namuose ? (Paţymėkite Jums tinkantį variantą):
15. Jūsų amţius (įrašykite)..............................................................