Userewita
Vieša
Pranešti

Sektos ir sukčiai

Žiniasklaidoje paskutiniu metu daug kalbama apie sektas ir žmones hipnotizuojančius sukčius.Įdomu sužinoti jūsų nuomonę.
Ar daug teko girdėti apie sektas ir apie žmones hipnotizuojančius sukčius?
Kokiais būdais sektantai traukė jūsų dėmesį?
Ar jūsų prašė paaukoti pinigus?
Ar jūs žinote, kokiems tikslams reikalingi pinigai "Už tyrą meilę"?
Kaip, jūsų nuomone, žmonės tampa sektantais?
Ar jūs žinote, ko iš tiesų iš jūsų reikia sektantams?
Ko jūsų nuomone siekia sektų vadovai?
Ar bijote sektantų veiksmų?
Ar pažįstate ką nors, kas nukentėjo nuo šių sukčių?