Savęs vertinimo anketa

Sveiki, atliekame tyrimą apie žmonių savikritiką ir labai prašome atsakyti į šiuos klausimus. Iš anksto dėkojame :)

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Aš esu: ✪

Amžius:

Esu labai savikritiškas:

Lengvai užmezgu naujas pažintis

Visada pasiekiu tai, ko noriu:

Manau, kad blogų savybių turiu daugiau negu gerų

Pilnai pasitikiu savimi bendraudamas su priešinga lytimi:

Savo išvaizdą vertinu:

Bijau likti nesuprastas/a:

Man patikėtas užduotis atlieku nepriekaištingai:

Tikiu, kad gyvenime daug pasieksiu:

Puikiai žinau, ko esu vertas/a:

Puikiai pasirodau įvairiuose viešuose renginiuose/prezentacijose

Visi nori su manimi dirbti komandoje:

Turiu savo konkretų išvaizdos idealą

Manau, kad pliusų turiu daugiau nei minusų

Visada problemas sprendžiu pats/i:

Dažnai save pašiepiu prie kitų: