UserKattyshepard
Vieša
Pranešti

Saugios aplinkos užtikrinimas operacinėje

Gerbiamieji respondentai,

esu Vilniaus Kolegijos, sveikatos priežiūros fakulteto, bendrosios praktikos slaugos programos IV kurso studentė Karina Katažyna Januškevič. Rengiu baigiamąjį darbą, kurio tyrimo tikslas – išanalizuoti saugios aplinkos užtikrinimą operacinėje. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajame darbe. Anketa yra anoniminė, konfidencialumą garantuoju. Atsakydami į klausimus pasirinkite Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą arba kelis, arba įrašykite savo, jeigu tam bus palikta vieta. Anketa yra skirta operacinės slaugytojams.

Dėkoju už Jūsų laiką ir sąžiningumą.

1. Jūsų amžius:
2. Jūsų lytis:
3. Pasirinkite teiginius, kurie tinkamiausiai apibūdina paciento saugumo užtikrinimą operacinėje (galimi keli atsakymo variantai):
4. Saugios aplinkos užtikrinimas ir palaikymas vykdomas (galimi keli atsakymo variantai):
5. Pažymėkite, kokių nepageidaujamų įvykių galima išvengti užtikrinant saugią aplinką pacientui (galimi keli atsakymo variantai):
6. Kaip dažnai tikrinate medicininius prietaisus?
7. Ar atliekate paciento identifikaciją ir priešoperacinę apklausą?
8. Pasirinkite teiginius, kurie tinkamiausiai apibūdina rankų higienos svarbą (galimi keli atsakymo variantai):
9. Pažymėkite kiekvienoje eilutėje jums tinkamą teiginį, kada atliekate rankų plovimą ir antiseptiką:
Higieninis rankų plovimas ir antiseptikaHigieninis rankų plovimasHigieninė rankų antiseptikaChirurginis rankų plovimas ir antiseptika
Darbo dienos pradžioje
Esant vizualiam rankų užterštumui
Prieš operaciją
Po operacijos
Prieš kontaktą su pacientu
Po kontakto su pacientu
Prieš maunant pirštines
Nusimovus vizualiai švarias pirštines
Nusimovus vizualiai užterštas pirštines
Prieš darbą su sterilia medžiaga
Pasinaudojus tualetu
Darbo dienos pabaigoje
10.Pažymėkite kiekvienoje eilutėje jums tinkamą teiginį, kokias naudojate asmens apsaugos priemones, pasirinkdami atitinkamą naudojimo paskirtį:
Liečiant pacientą, apžiūros procedūromsInvazinėms ir aseptinėms procedūromsValymui, tvarkymui, dezinfekcijaiTvarkant medicinines atliekas, infekuotus skalbiniusOperacijos metu dirbant su lazeriu, rentgeno aparatu
Nesterilios pirštinės
Sterilios pirštinės
Sterilūs chalatai
Neperšlampami vienkartiniai chalatai
Vienkartinė medicininė apranga
Neperšlampama prijuostė
Medicininės kaukės
Medicininė kepuraitė
Respiratoriai
Apsauginiai akiniai/skydelis
Apsauginiai akiniai darbui su lazeriais
Rentgeno prijuostė
Rentgeno apykaklė
Antbačiai
11. Ar buvote kažkada patyrę ekspoziciją krauju ar kitais biologiniais paciento skysčiais darbo metu? (Įsidūrėte, įsipjovėte ar kitaip susižalojote)
12. Kokie veiksmai buvo atlikti po ekspozicijos incidento? (jei Jūsų atsakymas į 12 klausimą buvo „ne“, pereikite prie 14 klausimo) (galimi keli atsakymo variantai)
13. Ar esate paskiepyti nuo hepatito B viruso?
14. Ar esate savo darbo praktikoje, patyrę traumą/susižalojimą darbo metu, nurodykite kokį? (galimi keli atsakymo variantai):
15. Kaip įvertintumėte savo darbo aplinkos saugumą:
16. Pažymėkite, kokie saugios aplinkos užtikrinimo veiksmai ir kriterijai personalui ir pacientui yra svarbūs, mažai reikšmingi ir nereikšmingi: (kiekvienoje eilutėje nurodykite jums tinkamą kriterijų)
SvarbusMažai reikšmingasNereikšmingas
Tinkamas operacinės apšvietimas
Oro filtracija
Rankų plovimas ir antiseptika
Sterilių priemonių naudojimas
Garso izoliacija
Paciento privatumo užtikrinimas
Paciento pozicionavimas ant operacinio stalo
Medicininių prietaisų sureguliavimas
Sterilios aplinkos užtikrinimas
Tinkama operacinės patalpos temperatūra ir drėgmė
Operacinės valymas ir dezinfekcija
Paciento identifikavimas ir priešoperacinė apklausa
Chirurgijos saugos protokolo įvykdymas ir dokumentavimas
Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp operacinės komandos narių
Instrumentų ir tvarsliavos skaičiavimas
Intraoperacinio nukraujavimo įvertinimas
Operacinio lauko paruošimas
Personalo psichoemocinė ir fizinė būklė
Paciento transportavimas į/iš operacinės
Elektros prietaisų naudojimas laikantis bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių