UserAudriusBu
Results2
Vieša
Pranešti

Rizikos veiksnių tyrimas projektuose

Šios anketos pagalba surinkti duomenys bus naudojami magistriniam darbui rašyti. Magistrinio darbo tema „ Rizikos veiksnių, darančių įtaka statybos projekto išlaidoms analizė“. Visa informacija pateikta liks konfidenciali.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Jūsų įmonėje yra valdoma rizika?Privalomas
2. Su kokiomis rizikos grupėmis susiduriate projektuose?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Nukrypimas nuo grafiko
b) Kokybės
c) Papildomų išlaidų
d) Apimties
e) Vadovavimo
f) Kita
3. Kokius rizikos valdymo metodus naudojate?Privalomas
4. Kaip dažnai finansinė rizika įtakoja Jūsų projektuose?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Nuostoliai dėl infliacijos
b) Nuostoliai dėl palūkanų normos svyravimo
c) Nuostoliai degalų kainos
d) Projekto partnerio bankrotas
e) Nuostoliai dėl valiutos kurso svyravimų
f) Banko formalumų ir taisyklių pokyčių
g) Akcininkų ir kreditorių mažas pasitikėjimas
5. Kaip dažnai rinkos rizika įtakoja Jūsų projektus?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Kitų kompanijų konkurencija
b) Lauktų pajamų negavimas iš projekto
c) Įrenginių kainos augimas
d) Darbo jėgos sąnaudų augimas
e) Medžiagų kainų augimas
f) Netinkama prognozė apie rinkos paklausą
g) Nesąžiningumas konkursuose
6. Kaip dažnai techninė rizika įtakoja Jūsų projektus?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Laiko apribojimas
b) Su subrangovu susijusios problemos
c) Projekto vėlavimas
d) Netinkamas projekto planavimas ir biudžetas
e) Blogas ryšys tarp klientų
f) Netinkamo projekto galimybių tyrimas
g) Netinkamo projekto organizacinė struktūra
h) Komandinis darbas
i) Netinkama patirtis, įgyta įgyvendinant panašius projektus
j) Blogi ryšiai ir ginčai su partneriu
7. Kaip dažnai politinė rizika įtakoja Jūsų projektus?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Nuostoliai dėl biurokratijos kaltės
b) Nuostoliai, patirti dėl korupcijos ir kyšininkavimo
c) Nuostoliai, patirti dėl politinių pokyčių
8. Kaip dažnai valdymo rizika įtakoja Jūsų projektus?Privalomas
niekadaretaidažnaibeveik visadavisada
a) Trūkumas profesionalių darbuotojų
b) Medžiagų trūkumas
c) Projektavimo pakeitimai
d) Klaidos projekto brėžiniuose
e) Prasta medžiagų kokybė
f) Įrangos gedimas
g) Medžiagų perteklius
h) Nelaimingi atsitikimai
i) Medžiagų vagystės objekte
j) Statybos įrangos nusidėvėjimas
k) Elektros energijos tiekimo trūkumas
9. Kokį poveikį Jūsų projektui daro:Privalomas
labai mažasmažasvidutinisdidelislabai didelis
a) Nukrypimas nuo grafiko
b) Projekto vėlavimas
c) Kokybės reikalavimų nesilaikymas
d) Nekokybiškų medžiagų panaudojimas
e) Darbo apimčių pasikeitimas
f) Projekto biudžeto viršijimas
g) Projektavimo klaidos
h) Nelaimingi atsitikimai
i) Dažni projekto pakeitimai
j) Nesąžininga veikla (korupcija, kyšininkavimas)
k) Didelės transporto išlaidos
l) Medžiagų perteklius
q) Nuostoliai dėl infliacijos
p) Darbo jėgos sąnaudų augimas
o) Trūkumas profesionalių darbuotojų
n) Medžiagų vagystės
m) Medžiagų kainų augimas
y) Uždelsti mokėjimai (atsiskaitymai)
x) Konfliktai tarp projekto dalyvių
w) Neteisingos (netikslios) sąmatos
v) Lauktų pajamų negavimas iš projekto
u) Medžiagų trūkumas
t) Netinkamas planavimas ir biudžetas
s) Konkurencija (kitų įmonių)
r) Blogas ryšys tarp klientų
10. Kokius nuostolius patiriate projektuose?Privalomas
11. Kokius atsakomuosius veiksmus projektuose naudojate?Privalomas
12. Kokius rizikos mažinančius veiksnius taikote?Privalomas
13. Kaip paskirstote projektuose riziką?Privalomas
14. Kas Jūsų įmonėje yra atsakingas už esamo projekto rizikos valdymą?Privalomas
15. Koks Jūsų įmonės teisinis statusas:Privalomas
16. Jūsų užimamos pareigos:Privalomas