Rizikingi vaikų žaidimai ikimokykliniame ugdyme

Gerb. Mokytoja(-au),

esu Gintarė Makarovienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie rizikingus vaikų žaidimus ikimokykliniame ugdyme. Man labai svarbi Jūsų nuomonė apie tai ir reikalinga Jūsų pagalba. Klausimynui užpildyti Jums reikės skirti iki 15 minučių. Labai prašyčiau atsakyti į toliau pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite (X) Jums tinkantį atsakymo variantą arba/ir įrašykite savo atsakymo variantą. Apklausa yra anoniminė. Duomenys bus naudojami tyrimo tikslais. Nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą.

Jeigu turėtumėte klausimų, rašykite el. paštu [email protected]

 

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų nuomone, vaiko žaidimas yra:  ✪

Atsakykite į kiekvieną teiginį, pažymėdami Jūsų nuomonę labiausiai atitinkantį atsakymo variantą nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku.
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Paties vaiko inicijuota, kuriama ir laisva veikla, pedagogui stebint iš šalies
Paties vaiko inicijuota, kuriama ir laisva veikla, kurią pedagogas pakreipia, siekdamas ugdymo(si) tikslo
Mokytojo inicijuota, prižiūrima ir koordinuojama veikla
Mokytojo inicijuota veikla, kurią spontaniškai, improvizuodamas plėtoja pats vaikas
Veikla, kuri kelia vaikams daugybę iššūkių, skatina išbandyti savo ribas ir galias
Susižalojimų tikimybę didinanti, riziką vaiko saugumui kelianti aktyvi, judri vaiko veikla
Saugi, rami vaiko veikla, nesusijusi su rizika
Veikla, kuri suteikia galimybę vaikams išbandyti savo gebėjimus ir ribas
Veikla su aiškiomis, vaikui suprantamomis taisyklėmis

2. Jūsų nuomone, rizikingi žaidimai vaikui yra:  ✪

Rizikingas žaidimas mokslinėje literatūroje apibūdinamas kaip galintis kelti riziką vaiko saugumui ir didinti susižalojimų galimybę (laipiojimas, supimasis dideliame aukštyje; važiavimas dviračiu dideliu greičiu, bėgimas; aštrių įrankių ir/ar daiktų naudojimas; žaidimas šalia vandens telkinių, ugnies ir pan.).
Labai naudingi
Naudingi
Nežinau/abejoju
Nenaudingi
Visiškai nenaudingi
Fizinių ypatybių (vikrumo, greitumo ir t.t.) lavinimui
Atsparumo infekcinėms ligoms didinimui
Kasdienio judėjimo poreikio tenkinimui
Savarankiškumo įgūdžių ugdymui(si)
Malonių, džiugių emocijų patyrimui
Pasitikėjimo savimi stiprinimui
Psichologinio atsparumo įgijimui
Rizikos vertinimo ir valdymo įgūdžių lavinimui
Savireguliacijos įgūdžių lavinimui
Baimės įveikos įgūdžių lavinimui
Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymui(si)
Problemų sprendimo įgūdžių lavinimui
Konfliktų sprendimo gebėjimų lavinimui
Autentiško mąstymo ugdymui(si)
Kūrybiškumo gebėjimų plėtojimui
Erdvinio mąstymo lavinimui

3. Jūsų nuomone, kiek rizikingi yra toliau išvardinti vaikų žaidimai: ✪

Labai rizikinga
Rizikinga
Nežinau/abejoju
Nerizikinga
Visiškai nerizikinga
Lipimas į medį (aukštesnį nei 1,5 m)
Laipiojimas akmenimis, nuvirtusiais medžių kamienais ir pan.
Laipiojimas žaidimų aikštelės įrenginiais
Žaidimas „Aukščiau žemės“
Žaidimas „Akla višta“
Važinėjimas dviratuku/triratuku darželio kieme
Žaidimas/važiavimas dideliu greičiu
„Kliūčių ruožas“ (šokti, tūpti, ropoti, labirintas iš virvelių)
Bėgiojimas darželio kieme
Žaidimas „Slėpynės“
Žaidimas „Gaudynės“
Žaidimai šalia pavojingų objektų (vandens telkinių, ugnies ir pan.)
Jėgos/grubūs žaidimai (pvz.: su pagaliais, lazdomis ir kt.)
Virvės traukimas
Žaidimas „Bulvė“ (arba „šuniukas“)
„Staliaus darbai“ (pjovimas, kalimas, lentų šlifavimas)
Nepažįstamos aplinkos tyrinėjimas su galimybe pasiklysti
Ridenimasis nuo kalniuko

4. Kaip dažnai Jūsų ugdytiniai žaidžia toliau išvardintus žaidimus: ✪

1-2 kartus per dieną
1-2 kartus per savaitę
1-2 kartus per mėnesį
1-2 kartus per metus
Niekada
Lipimas į medį (aukštesnį nei 1,5 m)
Laipiojimas akmenimis, nuvirtusiais medžių kamienais ir pan.
Laipiojimas žaidimų aikštelės įrenginiais
Žaidimas „Aukščiau žemės“
Žaidimas „Akla višta“
Važinėjimas dviratuku/triratuku darželio kieme
Žaidimas/važiavimas dideliu greičiu
„Kliūčių ruožas“ (šokti, tūpti, ropoti, labirintas iš virvelių)
Bėgiojimas darželio kieme
Žaidimas „Slėpynės“
Žaidimas „Gaudynės“
Žaidimai šalia pavojingų objektų (vandens telkinių, ugnies ir pan.)
Jėgos/grubūs žaidimai (pvz.: su pagaliais, lazdomis ir kt.)
Virvės traukimas
Žaidimas „Bulvė“ (arba „šuniukas“)
„Staliaus darbai“ (pjovimas, kalimas, lentų šlifavimas)
Nepažįstamos aplinkos tyrinėjimas su galimybe pasiklysti
Ridenimasis nuo kalniuko

5. Atsakykite į kiekvieną teiginį, pažymėdami Jūsų nuomonę labiausiai atitinkantį atsakymo variantą nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku: ✪

Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Kai vaikai žaidžia, visada gali būti nedidelių sužalojimų, pavyzdžiui, įbrėžimų, sumušimų ir net lengvų traumų
Aš nerimauju, kai vaikai žaidžia lauke ir rizikuoja
Aš suteikčiau vaikams daugiau laisvės pasirenkant rizikingus žaidimus, tačiau bijau teisinių pasekmių iš vaikų tėvų
Aš suteikčiau vaikams daugiau laisvės pasirenkant rizikingus žaidimus, tačiau tam nepritartų mokyklos administracija
Aš sudarau galimybę vaikams žaisti rizikingus žaidimus
Rizikingi žaidimai yra naudingi vaikų raidai

6. Jūsų nuomone, kurie iš toliau išvardintų dalykų yra kliūtis vaikams žaisti rizikingus žaidimus?  ✪

Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Laiko trūkumas
Žaidimų erdvių trūkumas
Blogos oro sąlygos (šalta, lyja, sninga, drėgna ir pan.)
Nekokybiški žaidimų įrenginiai
Mokytojo nerimas ir baimės
Neigiamas tėvų požiūris
Neigiamas administracijos požiūris

7. Kas labiau linkę žaisti rizikingus žaidimus?  ✪

8. Jūsų pedagoginio darbo patirtis: ✪

9. Su kokio amžiaus vaikais Jūs šiuo metu dirbate? ✪

10. Jūsų amžius:  ✪

11. Kokiame ugdymo sektoriuje dirbate? ✪

12. Jūsų darželis: ✪

13. Jūsų išsilavinimas: ✪