Useragnev
Vieša
Pranešti

Renginio

Gerb. respondente, kviečiu Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas išsiaiškinti literatūros šventės „Knygų pavasaris” viešųjų ryšių priemonių efektyvumą. Apklausą vykdo Vilniaus universiteto humanitarinio fakulteto studentė. Anketa yra anoniminė, o apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti anketos autorės bakalauriniame darbe. labai prašau atsakinėti tik apsilankiusius šiame renginyje.
Kelintą kartą apsilankėte „Knygų pavasaryje”?
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas?
Jūsų pajamos (per mėnesį)?
Ar dažnai lankotės kultūriniuose renginiuose?
Iš kur sužinojote apie šių metų „Knygų pavasarį”? (Galite nurodyti kelis atsakymus)
Jei prieš tai buvusiame klausime neradote sau tinkamo atsakymo, parašykite kitą:
Jei apie KNYGŲ PAVASARĮ sužinojot iš straipsnių spaudoje, ar užteko juose informacijos apie renginį?
Kokiuose žurnaluose ar laikraščiuose perskaitėte straipsnį apie „Knygų pavasarį?(Galite nurodyti kel
Jei prieš tai buvusiame klausime neradote sau tinkamo atsakymo, parašykite kitą:
Ar straipsnis laikraštyje Jums yra pakankama paskatinimo priemonė ateiti į renginį?
Jūsų nuomone, ar pakankamai buvo publikacijų spaudoje apie „Knygų pavasarį”?
Jūsų nuomone, ar publikacijos spaudoje yra efektyvi informavimo apie renginį priemonė?
Kokių informacijos priemonių apie renginį turėtų būti daugiau?
Jei prieš tai buvusiame klausime neradote sau tinkamo atsakymo, parašykite kitą:
Ar ketinate dar kartą apsilankyti šiame renginyje?
Jūsų gyvenamoji vieta?
Jei gyvenate ne Vilniuje ir ne Kaune, įrašykite savo gyvenamąją vietą:
Jei turite konkrečių pasiūlymų ar minčių apie „Knygų pavasarį” prašome parašyti: