Renginiai

Ši anketa skirta Klaipėdos renginių vedėjų paslaugų kokybės ir populiarumo tyrimui atlikti. Visi Jūsų suteikti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik statistiniams skaičiavimams atlikti. Dėkojame už sugaištą laiką!
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų lytis

Jūsų amžius

Ar dažnai dalyvaujate renginiuose?

Kokiuose renginiuose dalyvaujate?

Kiek žinote Klaipėdos renginių vedėjų? (įrašykite skaičių)

Kokius žinote Klaipėdos renginių vedėjus? (išvardinkite)

Kuris Klaipėdos renginių vedėjas jums priimtiniausias?

Kodėl priimtiniausias?

Kuris Klaipėdos renginių vedėjas jums nepriimtiniausias?

Kodėl nepriimtiniausias?