Usermp123
Vieša
Pranešti

Reklamų, supančių vartotoją, analizė

Kokių tipų reklamas matome?
Kokio bobūdžio daugiausia reklamų esate matę?
Kurios iš prieš tai išvardintų reklamų jums daro dižiausią įtaką perkant?
Kurio tipo pastebite daugiausia (dažniausia)
Ar racionalėse reklamuose pateikiama informacija leidzia jums is kart padaryti pirkimo sprendimą?
Kada racionalios reklamos daro jums didziausią įtaką?
Kuriai lyčiai emocinės reklamos daro didžiausia itaką?
Ar emocianalių reklamų sukeltos emocijos priverčia elgtis neracionaliai? ( t..y pirkti tokį produkta kuris jums nėra racionalus pasirinkimas)
Ar reklamos, kuriuose apeliuojama į Jūsų moralės nuostatas ir normas yra Jums lengvai suprantamos,?
Ar Jūsų moralės nuostatos dažnai sutampa su tomis kurios yra vaizduojamos reklamuose?
Ar dažnai pasitaiko, kad reklama Jus suerzina?