Reklamos poveikis vartotojui

Kokia jūsų reakcija nusipirkus reklamuojamą produtą?

  1. kaip kada
  2. Negaliu pasakyti
  3. Susijaudinusi
  4. Priklauso nuo produkto