UserEgleMikalajune
Vieša
Pranešti

Reformatų skvero atnaujinimo klausimu

Reformatų skveras beveik nepaliestas stovėjo 35 metus. 2018 m. metais birželį Vilniaus savivaldybė paviešino J. Večerskytės-Šimeliūnės sukurtą skvero atnaujinimo planą, pagal kurį jau 2018 m. ketinama pradėti atnaujinimo darbus (projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo). Visuomenei ir architektūros specialistams sujudus, Vilniaus savivaldybė sutiko surengti viešą susitikimą su visuomene, kurio metu bus aptariamas dabartinis projektas ir galimi jo keitimai, atsižvelgiant į išsakytus komentarus. Susitikimas įvyks rugpjūčio 9 d. Reformatų skvere. Ši anketa yra sukurta aktyvistų, siekiant išsiaiškinti suinteresuotų visuomenės narių, (potencialių) skvero naudotojų nuomonę. 

Atsakyti klausimus jums užtruks apie 5-7 min. Tam, kad galėtumėte geriau atsakyti į klausimus, galite susipažinti su žemiau pateikta informacija apie Savivaldybės siūlomą projektą ir skvero istoriją

Nuoroda į J. Večerskytės-Šimeliūnės parengtą Reformatų skvero atnaujinimo planą:

https://coolturistes.weebly.com/reformacija.html 

Skvero istorija trumpai: 

Evangelikai reformatai dabartinio Reformatų skvero teritorijoje įsikūrė XVII a. viduryje, kai gilėjant konfliktams tarp reformatų ir katalikų 1640 m. Vladislovo Vazos dekretu jie buvo priversti išsikraustyti už miesto sienos. Šioje teritorijoje buvo įsteigtos kapinės, pastatyta bažnyčia, dvasininkų gyvenamasis namas, mokykla, ligoninė-prieglauda (špitolė) bei kiti pastatai, kurie, niokojami karų ir katalikų išpuolių, buvo ne kartą perstatyti. 1830–1835 m. kitoje gatvės pusėje buvo pastatyta nauja klasicistinė reformatų bažnyčia, kurios frontoną puošė skulptūros. Tuo pačiu metu buvo uždarytos perpildytos kapinės, nugriauta senoji medinė bažnyčia. Žemės valda reformatų bendruomenės rankose išliko iki sovietmečio. Antrojo pasaulinio karo metais, iš Vilniaus besitraukiant vokiečiams, gaisras suniokojo didelę dalį statinių. Sovietmečiu, 1947 m., Evangelikų reformatų bažnyčia buvo uždaryta, o 1953 m. nugriautos ant pastato frontono stovėjusios skulptūros. Po rekonstrukcijos, 1957 m., čia buvo atidarytas dokumentinio kino teatras „Kronika“. Kartu buvo pertvarkyta priešais bažnyčią esanti teritorija: sunaikinus kapines ir nugriovus pastatų likučius, joje buvo įrengtas skveras. Išliko tik du XVIII a. statiniai – Sinodo pastatas (jame įkurdintas vaikų darželis) ir kapinėse stovėjusi Šreterių koplyčia. Pastaroji buvo nugriauta po keleto dešimtmečių, pradėjus kapitalinį skvero pertvarkymą. Skveras rekonstruotas pagal Gedimino Baravyko, Gyčio Ramunio ir Kęstučio Pempės architektūrinį projektą, 1983 m jame buvo atidengtas skulptorių Algirdas Zokaičio ir Juozas Kalinausko sukurtas paminklas tarybiniams partizanams ir pogrindininkams. Teišstovėjęs 8 metus, paminklas buvo demontuotas 1991 m. Atgavus nepriklausomybę, bažnyčia buvo atiduota evangelikams reformatams, bet priešais pastatą esantis skveras liko savivaldybės dispozicijoje. Jis išliko nepakitęs iki šių dienų.

Pic
1. Kurie atsakymai geriausiai apibūdintų Jūsų lankymąsi Reformatų skvere? (Galite pažymėti kelis atsakymus)
2. Jūsų požiūriu, reikia ar nereikia atnaujinti Reformatų skverą?
3. Jūsų požiūriu, reikia ar nereikia atsižvelgti į teritorijos istorinius laikotarpius kuriant atnaujinimo planą? (Galite pažymėti kelis atsakymus)
5. Pritariate ar nepritariate Reformatų bendruomenės iniciatyvai skvere pažymėti po II-ojo pasaulinio karo sunaikintas seniausias Vilniuje Reformatų kapines ir nugriautą koplyčią?
6. Pritariate ar nepritariate Reformatų bendruomenės iniciatyvai, kad skvero teritorijoje iškiltų paminklas Reformacijai? (Galite pažymėti kelis atsakymus)
Pic
7. Pritariate ar nepritariate savivaldybės sprendimui pašalinti G. Baravyko, G. Ramunio ir V. Pempės sukurtą takų sistemą ir mažosios architektūros elementus ("laiptuotas struktūras")?
8. Jūsų požiūriu, reikia ar nereikia rekonstruojant išsaugoti jau egzistuojančią augmeniją?
9. Pritariate ar nepritariate Vilniaus savivaldybės sprendimui, kad būtų iškirsti 95 iš 275 esamų medžių?
10. Pritariate ar nepritariate, kad rekonstruotame skvere reikalingos žalios zonos laisvai lankytojų veiklai?
11. Pritariate ar nepritariate, Vilniaus savivaldybės sprendimui, kad Reformatų skveras būtų aptveriamas ir rakinamas nakčiai?
12. Jūsų požiūriu, reikalinga ar nereikalinga Reformatų skvere žaidimų aikštelė vaikams? (Galite pažymėti kelis atsakymus)
13. Reikalinga ar nereikalinga Reformatų skvere kavinė?
14. Pritariate ar nepritariate esamam J. Večerskytės-Šimeliūnės parengtam architektūriniam planui?
15. Pritariate ar nepritariate Vilniaus savivaldybės sprendimui parengti Reformatų skvero rekonstrukcijos architektūrinį planą be konkurso?
16. Jūsų požiūriu, į kieno nuomonę svarbu atsižvelgti rengiant Reformatų skvero rekonstrukcijos planą? (Galimi keli atsakymai)
17. Jūsų požiūriu, reikia ar nereikia skelbti naują konkursą Reformatų skvero atnaujinimo projektui?