UserSandra-Butkuviene
Results25
Privati
Pranešti

Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimo anketa.

Mobingas – lgalaikis, sistemingas psichologinis teroras, kurį grupė taiko vienam asmeniui.

Tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis kolegų elgesys darbovietėse, kurio dažniausias tikslas – pažeminti, apjuokti, sumažinti vertę, eliminuoti.

Prašome Jūsų atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Tyrimo duomenys bus naudojami užtikrinti darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimui. Jūsų anonimiškumą ir konfidencialumą garantuojame!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar teko susidurti su mobingo reiškiniu darbe? (Jei atsakė ne, pratęskite apklausą nuo 14. klausimo)
2. Kaip dažnai patyrėte (-iate) mobingą darbe
3. Koks jūsų darbo stažas?
4. Kaip pasireiškė (-ia) mobingas darbe?
5. Kada paskutį kartą patyrėte mobingą darbe?
6. Kokios emocijos jaučiamos, patiriant mobingą?
7. Kokios rūšies mobingą patyrėte (-iate) darbe?
8. Kokios mobingo organizacijoje priežastys?
9. Kaip mobingas darbe veikia Jūsų:
Visai neveikiaGalbūt neveikiaNeapsisprendžiuKažkiek veikiaVeikia labai
Darbo efektyvumą
Sveikatą
Asmeninį gyvenimą
Profesinę veiklą
10. Kas, Jūsų nuomone, atsakingas už mobingo pasireiškimą?
11. Kokias mobingo pasėkmes patyrėte (-iate)?
12. Kaip Jūs reagavote į patyčias, priekabiavimą?
13. Jūsų darbe mobingas dažniausiai taikomas prieš:
VisadaDažniausiaiKartaisNiekadaNeturiu nuomonės
Savo kolegas
Laikinai dirbančius darbuotojus
Jaunesnius darbuotojus
Vyresnius darbuotojus
Darbuotojus, įstatymo nustatyta tvarka dirbančius mažesniu krūviu (darbuotojai su negalia, besilaukiančios moterys etc)
Žemesnės hierarchijos darbuotojus
Tos pačios hierarchijos darbuotojus
Vadovus
14. Ar visgi matote, kad mobingas turi teigiamą poveikį organizacijai?
15. Kokią rinktumėtės mobingo intervenciją?
16. Jūsų nuomone, kaip reikėtų bausti mobingą – priekabes ir patyčias naudojančius darbuotojus?
Tikrai taipTaipTikrai neNe
Įspėjimu žodžiu
Skirta drausminė nuobauda
Pažeminimu pareigose
Paskirti psichologų konsultacijas
Atleidimas iš darbo
Pranešti teisėsaugos institucijoms
17. Nurodykite, kokių veiksmų, Jūsų nuomone, organizacija turėtų imtis, siekdama sumažinti mobingo paplitimą organizacijoje?
Visai nesvarbuNesvarbuNei svarbu, nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Mokymai
Informacijos apie mobingą suteikimas
Tinkamas konfliktų valdymas
Etiškos darbo kultūros kūrimas
Tvirta organizacijos pozicija mobingo atžvilgiu
Tinkamas darbo organizavimas organizacijoje
Tinkama darbuotojų vertinimo sistema, nesukelianti konkurencijos
Tikslus pareigybių ir darbo funkcijų apibrėžimas
18. Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinių veiksnių riziką, kai darbas yra įtemptas, sudėtingas, sunkus, reikalaujantis didelės dėmesio koncentracijos arba didelio emocinio susitelkimo?
19. Ar įmonėje yra žmogus, į kurį gali kreiptis darbuotojas, patyręs bauginimą, smurtą pagalbai (ar darbuotojai žino telefoną, kur rasti)?
20. Ar numatytos prevencinės priemonės prieš smurtą ir bauginimą darbe?
21. Ar darbdavys ėmėsi priemonių sukurti saugią darbo aplinką, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų ?
22. Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų žeminančio ir užgaulaus elgesio darbe, dėl kurio jie gali pasijusti negerbiami ir/ar nevertinami?
23. Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų bauginimo?
24. Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų priekabiavimo/nepageidaujamo elgesio darbe, siekiant įžeisti darbuotojo orumą dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, lyties, nuomonės ar įsitikinimų ar kita?
25. Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų grasinimų, siekiant sukelti fizinę, psichologinę ir kitos skriaudos baimę?
26. Ar numatytos prevencinės priemonės prieš psichologini smurtą darbe yra nuolat peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos?