UserLapinas
Vieša
Pranešti

Psichologinio klimato įtaka studentų, bei vyriausiojo amžiaus moksleivių mokymuisi

VIlniaus kolegijos studentų daroma anoniminė apklausa sociologiškai tiriant psichologinio klimato daromą įtaką studentų ir vyriausiojo amžiaus moksleivių (12 kl.) mokymuisi tam skirtose įstaigose. Jei nesate 12 kl. moksleivis arba studentas, anketos nepildykite.

Jūs esate:Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Įvertinkite jūsų savijautą darbo vietoje:Privalomas
Įvardykite apytikslį skaičių žmonių iš jūsų kurso (klasės), su kuriais leidžiate laisvą laiką neoficialioje aplinkojePrivalomas
Kaip dažnai praleidžiate laisvalaikį su studentais (moksleiviais) iš savo kurso (klasės) neoficialioje aplinkoje?Privalomas
Ar manote, kad artimesnis bendravimas su jūsų kurso (klasės) studentais (moksleiviais) pagerintų jūsų darbo produktyvumą?
Ar bendraujate su dėstytojais iš savo mokymosi įstaigos neoficialioje aplinkoje? Kodėl? Pakomentuokite
Ar manote, kad bendravimas su dėstytojais motyvuotų jus mokytis?
Trumpai apibūdinkite savo laisvalaikį, susitinkant su bendrakursiais (bendraklasiais) neoficialioje aplinkojePrivalomas
Įvertinkite savo mokymosi rezultatus universitete (mokykloje) dešimtbalėje sistemoje:Privalomas