vikapetunova
0
Vieša
Pranešti

PSICHOLOGIJOS IR EDUKOLOGIJOS PROGRAMŲ STUDENTŲ PSICHOLOGINIO RAŠTINGUMO YPATUMAI

Laba diena

Esu Viktorija Mironova, Klaipėdos universiteto VI kurso psichologijos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie psichologijos ir edukologijos programų studentų psichologinio raštingumo ypatumus.

Dalivavimas šioje apklausoje yra savanoriškas ir gali būti nutrauktas bet kuriuo metu. Prašau skirti savo laiko užpildyti klausimynui. Ši apklausa yra anoniminė ir atsakymai nebus išskiriami atskirai - visų tyrimo dalyvių atsakymai bus sumuojami ir analizuojami apibendrintai.  Iš anksto dėkoju už atsakymus ir bendradarbiavimą.

1. Kokia yra jūsų lytis?
2. Koks jūsų amžius ( atsakymą įrašykite)
3. Kokioje programoje studijuojate? (atsakymą įrašykite)
4. Kuriame kurse studijuojate? ( atsakymą įrašykite)
5. Ar dalyvaujate kokiuose nors su psichologija susijusiuose, bet ne universitete organizuojamuose kursuose/seminaruose ?
5.1 Jei taip, kokiuose ?(jeigu į 5 klausimą atsakėte “ne” pereikite prie 6 klausimo)
6. Ar savanoriaujate?
6.1 Jei taip, kur savanoriaujate? (jeigu į 6 klausimą atsakėte “ne” pereikite prie 7 klausimo)
6.2 Kiek laiko jau savanoriaujate?
7. Žemiau pateikta 12 situacijų, kuriose Jums gali tekti bendrauti. Žmonių gebėjimai bendrauti labai skiriasi, ir kartais tas pats asmuo yra labiau kompetentingas bendrauti vienoje situacijoje nei kitoje. Nurodykite, kiek manote, jog esate kompetentingas bendrauti kiekvienoje iš žemiau aprašytų situacijų. Prie kiekvieno teiginio nurodykite, kaip vertinate savo kompetenciją, kur 0 = visiškai nekompetentingas, o 100 = visiškai kompetentingas
0100
1.Pasakyti kalbą nepažįstamų žmonių grupei
2.Kalbėtis su pažįstamu žmogumi
3.Kalbėti dideliame draugų susitikime
4.Kalbėti mažoje nepažįstamų žmonių grupėje
5.Kalbėti su draugu
6.Kalbėti dideliame pažįstamų žmonių susitikime
7.Kalbėtis su nepažįstamu žmogumi
8.Pasakyti kalbą draugų grupei
9.Kalbėti mažoje pažįstamų žmonių grupėje
10.Kalbėti dideliame nepažįstamų žmonių susitikime
11.Kalbėti mažoje draugų grupėje
12.Pasakyti kalbą pažįstamų žmonių grupei
8. Žemiau išvardintos 7 situacijos, kurios apibūdina kontaktus su skirtingų sluoksnių žmonėmis. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti kaip dažnai atsidurdavote kiekvienoje iš žemiau išvardintų situacijų
NiekadaRetkarčiaisDažnaiLabai dažnai
Susipažindavote su studentais, kurių rasė ar etninė kilmė skyrėsi nuo jūsų
Susipažindavote su studentais iš kitos šalies
Rimtai diskutavote su studentais, kurių gyvenimo filosofija ar vertybės stipriai skyrėsi nuo jūsiškės
Rimtai diskutavote su studentais, kurių politinės pažiūros buvo kitokios nei jūsų
Rimtai diskutavote su studentais, kurių religiniai įsitikinimai stipriai skyrėsi nuo jūsų
Rimtai diskutavote su studentais, kurių rasė ar etninė kilmė skyrėsi nuo jūsų
Rimtai diskutavote su studentais iš kitos šalies
9. Perskaitykite visus teiginius ir pažymėkite, kiek sutinkate su kiekvienu iš jų
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aš nedažnai galvoju apie savo mintis
Aš retai skiriu laiko savirefleksijai
Aš dažnai nagrinėju savo jausmus
Iš tikrųjų aš negalvoju, kodėl elgiuosi būtent taip
Aš dažnai skiriu laiko apmąstymams apie savo mintis
Aš dažnai galvoju apie tai, kaip jaučiuosi dėl tam tikrų dalykų
Man tikrai neįdomu analizuoti savo elgesį
Man svarbu įvertinti dalykus, kuriuos darau
Man įdomu įvertinti dalykus, kuriuos darau
Man svarbu suprasti, ką mano jausmai reiškia
Aš turiu neabejotiną poreikį suprasti, kaip veikia mano protas
Man svarbu gebėti suprasti, kaip kyla mano mintys
Paprastai aš suvokiu savo mintis
Aš dažnai jaučiuosi sumišęs dėl to, kaip iš tikrųjų jaučiuosi dėl t.t. dalykų
Paprastai aš labai aiškiai žinau, kodėl būtent taip pasielgiau.
Aš dažnai suprantu, kad kažką jaučiu, bet dažnai ne visai žinau ką būtent
Mano elgesys dažnai mane glumina
Galvodamas apie savo mintis labai susipainioju
Dažnai man sunku suprasti, kaip jaučiuosi
Aš paprastai žinau, kodėl jaučiuosi taip, kaip jaučiuosi
10. Perskaitykite teiginius ir nurodikyte ar tai teisingas, klaidingas teiginys, jeigu negalite apsispręsti pasirinkite nesu tikras skiltį. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius
TeisingasKlaidingasNesu tikras (-a)
Psichologija apibrėžiama kaip mokslas apie žmogaus elgesį bei psichinius procesus
Vienų žmonių dominuojantis smegenų pusrutulis yra kairysis, o kitų – dešinysis.
Kuo daugiau žmonių yra aplinkui, tuo labiau tikėtina, kad kritinėje situacijoje atsidūręs žmogus sulauks pagalbos
Klinikiniai psichologai gali skirti vaistus, kad užkirstų kelią psichologiniams sunkumams ir sutrikimams, ar juos sušvelnintų
Žmonės paprastai išnaudoja tik 10% savo smegenų galimybių.
Dauguma autistų nepasižymi ypatingais gebėjimais
Žmogaus smegenys susideda iš keturių skirtingų dalių.
Amnezija – tai visų jūsų ankstesnio gyvenimo detalių užmiršimas
Liudytojų parodymai paprastai nepatikimi
Dauguma žmonių, turinčių Torette sindromą, nekontroliuojamai keikiasi
Žmogaus rašysena negali patikimai atskleisti jo asmenybės bruožų
Pozityvios žmogaus mintys negali užkirsti kelio vėžiui
Tikėtina, kad atlikdami nemalonią užduotį už 1 dolerį, žmonės džiaugsis labiau nei atlikdami tą pačią užduotį už 20 dolerių.
Šizofrenija sergantys žmonės neturi daugybinės asmenybės.
Sapnų interpretacija negali atskleisti nesąmoningų žmogaus norų ir troškimų.
Vakcinose esantis gyvsidabris sukelia autizmą
Kontroliuojamose laboratorinėse sąlygose atliekami tyrimai yra esminis dalykas, siekiant suprasti kasdienį elgesį.
Hipnozė nėra pakitusi sąmonės būsena, ji kokybiškai skiriasi nuo normalios būdraujančios sąmonės.
80% mūsų smegenų potencialo paprastai neišnaudojama.
Sapnai neatspindi nesąmoningų žmogaus norų ir troškimų.
Funkcinis magnetinis rezonansas yra smegenų vaizdavimo technika, naudojama įvertinti, kurias smegenų dalis suaktyvina skirtingų tipų fiziniai pojūčiai ar dirgikliai.
Psichologiniai tyrimai mums neleidžia tiksliai numatyti žmonių elgesio
Žmonių reakcijos į rašalo dėmių testus gali mums suteikti informacijos apie jų asmenybę.
Mirdami žmonės nuosekliai neišgyvena universalių psichologinių etapų (t.y., neigimo, susitaikymo, depresijos ir pykčio).
Abstinencija nėra vienintelis realistinis alkoholikų gydymo tikslas
Dauguma žmonių paauglystę apibūdina kaip intensyvių emocinių reakcijų ir nerimo laikotarpį.
Dauguma žmonių nuo 40 iki 60 metų patiria vidutinio amžiaus krizę.
Dažnai demonsturojami stimulai pradeda žmonėms labiau patikti.
Žmonės dažniausiai slopina skaudžius ar traumuojančius prisiminimus
Jei du dalykai stipriai koreliuoja, tai vienas sukelia kitą
Priešybės traukia: žmones paprastai traukia asmenys, kurie nuo jų skiriasi savo asmenybe, interesais ir požiūriu
Žmonėms, kurie vaikystėje yra patyrę seksualinę prievartą, suaugus išsivysto sunkūs asmenybės sutrikimai.
Hipnozė nėra patikimas būdas užmirštiems prisiminimams susigrąžinti
Atmintis veikia kaip magnetofonas ar vaizdo kamera, tiksliai įrašanti mūsų patiriamus įvykius.
Grojant klasikinę muziką (pvz., Mocartą) kūdikiams ir vaikams - jų intelektas nepadidėja
Poligrafo („melo detektoriaus“) testu negalima nustatyti, ar asmuo yra nesąžiningas.
Psichologiniai patarimai, teikiami populiariose knygose ir žurnaluose, dažnai yra naudingesni už tyrimais pagrįstas išvadas
Dauguma žmonių, sergančių šizofrenija, neturi smurtinių polinkių
Gėjų ar lesbiečių šeimose augę vaikai paprastai patys tampa gėjais arba lesbietėmis
Per pilnatį įvyksta daugiau nusikaltimų, savižudybių ir daugiau žmonių patenka į psichiatrijos ligonines nei kitu metu
Mechaniškas įsiminimas nėra geriausias būdas išsaugoti informaciją
Stresas nėra opos sukėlėjas ar pagrindinė susirgimo priežastis
11. Žemiau yra pateikta 11 teiginių. Greičiausiai su kai kuriais teiginiais sutiksite, o su kai kuriais ne; nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir nurodykite, kiek sutinkate ar nesutinkate, prieš kiekvieną teiginį pažymėdami atitinkamą skaičių. Visiems teiginiams naudokite šią skalę: Visiškai nesutinku (1), Sutinku ( 2), Šiek tiek sutinku (3), Nei sutinku, nei nesutinku (4), Šiek tiek nesutinku (5), Nesutinku (6), Visiškai sutinku (7).Privalomas
Visiškai nesutinku (1)Sutinku (2)Šiek tiek sutinku (3)Nei sutinku, nei nesutinku (4)Šiek tiek nesutinku (5)Nesutinku (6)Visiškai sutinku (7)
Psichologijos mokslas turėtų mokyti žmonęs, kaip praktinių būdų padėti kitiems.
Žmonės tikrai gali išmokti suprasti save, mokydamiesi psichologijos.
Žmonėms išsiugdyti savimonę gali padėti psichologijos kursai
Žmonės, kurie išklausė psichologijos kursus ir turi bent psichologijos pagrindus moka stiprinti asmeninius santykius su kitais.
Žmonės, kurie studijuoja psichologiją gali padėti pagerinti darbinę atmosferą.
Tampant tėvais, psichologijos užsiemimai turėtų padėti tobulinti tėvystės įgūdžius.
Žmonės, kurie studijuoja psichologija turėtu nagrinėti, kodėl daromi neapykantos nusikaltimai
Žmonės, kurie mokosi psichologijos, turėtu mokėti padėti žmonėms kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje ir vaikams patyrusiems smurtą.
Žmonėms gali padėti susidoroti su stresoriais tai, kad jie turi psichologijos bakalauro laipsnį.
Psichologijos kursų dėka žmonės gali pagerinti savo sveikata (pvz., mesti rūkyti).
Studijuodami psichologiją, studentai gali padėti draugams ir šeimos nariams, turintiems asmeninių problemų