Usersakrofagas
Vieša
Pranešti

Psichikos sutrikimai

Gerbiamas respondente, esu Vilniaus Universiteto, socialinio darbo, IV kurso studentė Svetlana Denisova. Rašau bakalaurinį darbą apie sutrikusios psichikos asmenų stigmatizavimą.Baigiamajam darbui man reikia atlikti apklausą. Jūsų nuoširdūs atsakymai man labai pasitarnautų atliekant tyrimą. Anketa yra anoniminė, pateiktų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkoju už Jūsų atsakymus!
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Ar pažįstate bent vieną asmenį sergantį psichine liga?
5-15. Su kokiais sutrikusios psichikos asmens apibūdinimais Jums dažniausiai tenka susidurti? (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje)
NuolatosDažniausiai taipDažniausiai neNiekada
Durnius
Psichas
Nenormalus
Idiotas
Debilas
Lunatikas
Invalidas
Neįgalusis
Psichikos ligonis
Asmuo sergantis psichine liga
Psichikos sutrikimų turintis asmuo
16. Kaip, Jūsų manymu, derėtų vadinti asmenis turinčius psichikos sutrikimų? (Apibūdinkite ne daugiau kaip 4 – 5 žodžiais)
17. Ar asmenys sergantys šizofrenija – yra menininkai? (Pažymėkite 1-ną variantą)
18. Kaip manote, ar asmuo sergantis psichine liga turi galimybę pasveikti? (Pažymėkite 1-ną variantą)
19. Ar galima užsikrėsti psichine liga? (Pažymėkite 1-ną variantą)
20. Dėl kokių priežasčių atsiranda psichinės ligos? (Pažymėkite Jums priimtinus variantus)
21-38. Kas, jūsų nuomone, būdinga sergančių psichikos ligomis žmonių elgesiui? (Pažymėkite priimtinus atsakymus kiekvienoje eilutėje).
Tikrai taipGreičiausiai taipNei taip, nei neGreičiausiai neTikrai ne
Jų elgesys pasižymi agresyvumu
Yra pavojingi sau ir aplinkiniams
Pasižymi nusikalstama veika
Elgiasi nepriimtinai, nesuprantamai
Kalbasi patys su savimi
Girdi balsus
Mato haliucinacijas
Laiko save kitu asmeniu, pvz. Napoleonais
Nemėgsta būti trukdomi, ieško ramybės
Vaikšto per miegus
Pasižymi neveiklumu
Atrodo gąsdinančiai, neprisižiūri
Piktnaudžiauja alkoholiu ir narkotikais
Nesupranta kas sakoma
Nesupranta ką daro
Elgiasi nelogiškai
Kita
39. Ką jaučiate jei turite bendrauti su sutrikusios psichikos asmeniu? (Pažymėkite 1-ną variantą
40. Ar Jūsų nuomone psichinės ligos yra slepiamos sutrikusios psichikos asmenų nuo aplinkinių? (Pažymėkite 1-ną variantą)
41-52. Ar sutiktumėte, kad sutrikusios psichikos asmuo būtų: (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje)
Tikrai taipGreičiausiai taipNei taip, nei neGreičiausiai neTikrai ne
Jūsų viršininku
Bendradarbiu
Pavaldiniu
Kunigu/dvasiniu vadovu
Gydytoju
Seniūnu
Seimo nariu
Prezidentu
Jūsų vaiko mokytoju
Šeimos nariu
Draugu
Kaimynu
53-59. Ar Jūsų manymu sutrikusios psichikos asmenys yra žeminami: (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje)
NuolatosDažniausiai taipDažniausiai neNiekada
Bendraujant su kitais visuomenės nariais
Mokslo įstaigose
Darbe
Neformaliose organizacijose (bažnyčia, NVO, ...)
Valstybinėse įstaigose
Sveikatos įstaigose
Kita
60-67. Kokiose srityse, Jūsų manymu, yra diskriminuojama asmenys turintys psichikos sutrikimų? (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje)
Tikrai taipGreičiausiai taipNei taip, nei neGreičiausiai neTikrai ne
Ieškant darbo
Teismo institucijose
Gydymo institucijose
Ieškant gyvenamosios vietos
Susirandant gyvenimo partnerį
Savivaldybėse, seniūnijose
Politikos srityje
Kita
68. Kokiose įstaigose, Jūsų nuomone, geriausia suteikti gydymą sutrikusios psichikos asmenims? (Pažymėkite 1-ną variantą)