Userarch.egle
Results40
Vieša
Pranešti

Projektavimo valdymo įtaka architektūros kokybei

Anketa skirta architektams, projektų vadovams, ypatingai dirbantiems su visuomeninės paskirties objektais ir viešaisiais pirkimais. Apklausos rezultatai bus pristatomi tarpdisciplininėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“. Apklausa siekiama įvertinti, ar projekto valdymas turi įtakos architektūros kokybei, su kokiomis problemomis susiduriama rengiant statinio projektus. Apklausa anoniminė.

PV arch. E. Januškienė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar, Jūsų manymu, projekto valdymas turi įtakos architektūros kokybei?
Jei 1 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
2. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriate rengdami statinio projektą?
Jei 2 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
3. Kokią įtaką projektui turi Statytojas?
Jei 3 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
4. Kokią įtaką projektui turi Rangovas, jei jis yra projekto Užsakovas?
Jei 4 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
5. Kuris projekto rengimo principas Jums priimtinesnis, siekiant architektūros kokybės?
6. Per kiek vidutiniškai laiko parengiate techninį projektą (į terminą įtraukite projektinių pasiūlymų parengimą ir bendrąją ekspertizę)?
Per mėnesį ir mažiau.Per 2-3 mėnesius.Per 4-6 mėnesius.Kita.
Rengiant ypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant ypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Rengiant neypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant neypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Jei 6 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
7. Ar, Jūsų nuomone, laikas, skiriamas projekto parengimui, yra pakankamas?
8. Kiek vidutiniškai laiko skiriate statinio architektūrai (iki sprendinių atidavimo kitoms dalims)?
Dvi savaites ir mažiau.Iki mėnesio.Du - trys mėnesiai.Kita.
Rengiant ypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant ypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Rengiant neypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant neypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Jei 8 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
9. Kiek laiko, Jūsų manymu, reikia skirti tik pastato architektūrai, detalizavimui?
Dvi savaites ir mažiau.Iki mėnesio.Du - trys mėnesiai.Kita.
Rengiant ypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant ypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Rengiant neypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo projektą
Rengiant neypatingo statinio kapitalinio ar paprastojo remonto projektą
Jei 9 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
10. Kas, Jūsų nuomone, turėtų pasikeisti projektavime, kad būtų sukuriama daugiau kokybiškos architektūros?Privalomas
Jūsų amžius.
Ar turite projekto vadovo atestatą?
Kiek laiko dirbate architekto darbą?