PROFESINIŲ GRUPIŲ PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO GALIMYBĖS PIRMINĖSE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Gerbiamas respondente,

Esu Agnė Kuznecova, Klaipėdos universiteto Sveikatos priežiūros vadybos magistro programos studentė. Rašau magistrinį darbą tema „Profesinių grupių psichosocialinių rizikos veiksnių valdymo galimybės pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose“. Tyrimo tikslas – ištirti profesinių grupių psichosocialinius rizikos veiksnius ir jų valdymo priemones pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose.

Prašau Jūsų skirti laiko ir užpildyti klausimyną, kurį sudaro uždaro tipo klausimai ir teiginiai. Pasirinkite vieną iš pateiktų atsakymų variantų. Tyrimas yra anoniminis, o pateikta informacija bus tvarkoma konfidencialiai. Jūsų atsakymai bus naudojami tik bendriems statistiniams tikslams, individuali informacija nebus atskleidžiama. Dėkoju už Jūsų brangų laiką ir indėlį.


Iškilus klausimams – galite su manimi susisiekti el. paštu: [email protected]

 

Pagarbiai,

Agnė Kuznecova

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Įvertinkite darbo krūvį, skubėjimą ir darbo pasiskirstymą pasirinkdami labiausiai Jums tinkantį atsakymą: ✪

Visiškai nesutinku - 1
Nesutinku - 2
Neturiu nuomonės - 3
Sutinku - 4
Visiškai sutinku - 5
1.1. Mano darbo tempas yra greitas
1.2. Man dažnai tenka dirbti viršvalandžius
1.3. Dažnai vėluoju atlikti darbus
1.4. Turiu dirbti greitai ir priimti skubius sprendimus
1.5. Mano priimti sprendimai turi didelės reikšmės organizacijai
1.6. Mano darbe padarytos klaidos gali pakenkti kitiems žmonėms
1.7. Mano darbo krūvis nėra per didelis
1.8. Man priskirtas darbo krūvis suteikia galimybę kokybiškai atlikti pavestas užduotis
1.9. Mano darbas yra fiziškai sunkus
1.10. Darbe jaučiu didelę emocinę įtampą

2. Įvertinkite Savo santykius su kolegomis ir gaunamą paramą:  ✪

Visiškai nesutinku - 1
Nesutinku - 2
Neturiu nuomonės - 3
Sutinku - 4
Visiškai sutinku - 5
2.1. Tarp mano kolegų yra gera psichologinė atmosfera
2.2. Iš savo vadovo sulaukiu pagalbos ir paramos, kurios man gali prireikti
2.3. Mano bendradarbiai gerai sugyvena su manimi
2.4. Visada sulaukiu reikiamos paramos ir palaikymo iš kolegų
2.5. Mano darbo vietoje nepasitaikė bauginimų ar priekabiavimo atvejų
2.6. Bendradarbiai pasižymi draugišku požiūriu
2.7. Bendradarbiai pasižymi paslaugumu, atliekant darbines užduotis
2.8. Darbe jaučiu, kad vadovui rūpi mano gerovė
2.9. Mano vadovas darbe išklauso mano nuomonę darbiniais klausimais
2.10. Bendradarbiai pasiruošę padėti integruotis į komandą naują darbuotoją

3. Įvertinkite konfliktų sprendimus ir bendradarbiavimą:  ✪

Visiškai nesutinku - 1
Nesutinku - 2
Neturiu nuomonės - 3
Sutinku - 4
Visiškai sutinku - 5
3.1. Mano dirbamoje organizacijoje tarpasmeniniai konfliktai sprendžiami veiksmingai
3.2. Organizacijoje, kurioje dirbu vadovai laiku ir tinkamai reaguoja į konfliktus tarp darbuotojų
3.3. Organizacijoje, kurioje dirbu reguliariai vyksta susitikimai, skirti konfliktų sprendimui ir bendradarbiavimo gerinimui
3.4. Mano patirtis rodo, kad bendradarbiavimas su kolegomis padeda išspręsti iškilusias problemas siekiant bendrų tikslų
3.5. Mano nuomone organizacija skiria pakankamai resursų ir palaikymo konfliktų sprendimui ir bendradarbiavimo skatinimui
3.6. Man atrodo, kad darbe laikomasi abipusės pagarbos ir supratimo principų bendradarbiaujant su kolegomis
3.7. Organizacijos vadovai aktyviai dalyvauja konfliktų sprendime ir bendradarbiavimo skatinime
3.8. Aš dalyvavau mokymuose apie konfliktų išvengimo galimybes
3.9. Aš dalyvavau mokymuose apie konfliktų sprendimo galimybes
3.10. Organizacija suteikė galimybes dalyvauti mokymuose apie tarp koleginio bendradarbiavimo svarbą

4. Įvertinkite darbo aiškumą, grįžtamąjį ryšį ir atsakomybes: ✪

Visiškai nesutinku - 1
Nesutinku - 2
Neturiu nuomonės - 3
Sutinku - 4
Visiškai sutinku - 5
4.1. Visuomet iš vadovų gaunu aiškias ir man suprantamas užduotis
4.2. Mano nuomonė ir pasiūlymai yra išklausomi
4.3. Mano darbas yra savarankiškas
4.4. Galiu įtakoti savo darbą: priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę
4.5. Mano darbo vietoje išsamiai aptariamos darbo užduotys, tikslai bei priemonės kaip jų pasiekti
4.6. Aš visada sulaukiu grįžtamojo ryšio dėl atliktų darbų kokybės
4.7. Mano darbas yra vertinamas dėl pasiektų gerų rezultatų
4.8. Aš esu informuojamas apie organizacijos pokyčius, kurie gali paveikti Mano darbą
4.9. Man suteikiamos galimybės dalyvauti veiklose ar projektuose, kurios atitinka Mano įgūdžius ir interesus
4.10. Man labai gerai sekasi laikytis savo darbo atsakomybių ir terminų

5. Įvertinkite socialinę izoliaciją darbe: ✪

Visiškai nesutinku - 1
Nesutinku - 2
Neturiu nuomonės - 3
Sutinku - 4
Visiškai sutinku - 5
5. 1. Darbe nesijaučiu vienišas – visuomet galiu pabendrauti su kolegomis
5.2. Darbas neatskiria manęs nuo bendradarbių
5.3. Jeigu noriu, galiu pasikalbėti su bendradarbiais darbo valandomis
5.4. Socialinė izoliacija darbe daro įtaką Mano bendrai darbo veiklai ir produktyvumui
5.5. Man yra suteikiama galimybė dalyvauti bendruomenės veiklose organizacijoje
5.6. Mano dirbamoje organizacijoje yra palaikomos iniciatyvos, skirtos skatinti bendravimą ir sąveiką tarp darbuotojų
5.7. Man atrodo, kad vadovai ir kolegos parodo pakankamą rūpestį ir paramą siekiant palaikyti Mano socialinio bendravimo poreikį darbe
5.8. Man atrodo, kad darbe niekas nejaučia socialinės izoliacijos
5.9. Mano dirbamoje organizacijoje yra skatinamas bendravimas ir sąveika tarp darbuotojų
5.10. Aš turiu galimybę bendrauti su vadovais ir išreikšti savo nuomonę dėl darbo sąlygų ir aplinkos

6. Jūsų lytis? ✪

7. Jūsų amžius? ✪

8. Jūsų išsilavinimas? ✪

9. Jūsų darbo stažas? ✪

10. Užimamos pareigos (įrašykite einamas pareigas): ✪